Kazdağları'nda altın madenciliğinin durdurulması için Valiliğe başvuru

Kazdağları Kirazlı'da altın şirketleri Alamos Gold ve Doğu Biga''nın doğa katliamına karşı bir yıldır nöbet tutan yaşam savunucularına pandemi gerekçesiyle para cezaları kesiliyor. Yaşam savunucuları, Kazdağları'ndaki şirketlerin faaliyetlerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması için Çanakkale Valiliği'ne başvuru yaptı.

Kazdağları'nda altın madenciliğinin durdurulması için Valiliğe başvuru

 

Kazdağları'ndaki altın madenciliği projelerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması için Çanakkale Valiliği'ne başvuru yapıldı. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği ile birlikte bir yılı aşkın zamandır Kazdağları'nda Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik'in altın projesine karşı çadırlı nöbetteki direnişçilerin bir kısmının yaptığı başvuruda altın madenciliği faaliyetinin yok edici-yıkıcı bir faaliyet olduğuna yönelik bilimsel verilere de yer verildi.

ETHA'nın haberine göre: Koronavirüs salgınlarının ve mutasyonlarının çevresel ekolojik yıkımlar, iklim değişikliği ve altın madenciliği ile gerçekleştiğine değinilen başvuruda madencilik faaliyetlerinin kesinlikle ve ivedilikle sonlandırılması istendi.

 

'Şirket ormandan çıkarılsın' 

Covid-19 pandemisinin sürmesi nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğu gerekçesiyle Çanakkale Valiliği'ne yapılan başvuruda çeşitli önlemler alınması gerektiği iletildi. Bu önlemlerin başında yaklaşık 350 bin ağacın kesilmesine sebep olduğu için ekolojik hasar veren ve altın madenciliği faaliyeti ile giderek bu hasarın artmasına neden olacak olan Alamos Gold ve yerli iştiraği Doğu Biga Madencilik firmasının orman arazisinden çıkarılması geliyor. Başvuruda maden işletmelerinin pandemiye yol açma ve etkisini arttırma yönünden değerlendirilerek tümü için pandemi ve genel sağlık etkilerini gösteren Sağlık Etki Değerlendirme Raporu (SED) oluşturulması, Kazdağları yöresindeki tüm Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının da bu yönden gözden geçirilmesi ve bu süre zarfında da tüm faaliyetlerin hıfzıssıha kurulunca durdurulması gerektiği talep edildi.

Madencilik faaliyetlerinin kümülatif etkisine dikkat çekilen başvuruda Çanakkale içindeki tüm arama, işletme, ihale ruhsat alanlarının kümülatif etkisinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme bitene kadar proje ve işletmelerin durdurulması istendi.

 

'Kesilen idari para cezaları iptal edilsin' 

Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik'in Kirazlı projesini engellemek üzere bir yılı aşkındır çadırlı nöbet tutan Her yer Kazdağları'ndakilerin gönüllü olarak kamu hizmeti-halk sağlığını koruyucu görev üstlendiğinin altı çizilen başvuruda, Çanakkale Valiliği'nin bu yurttaşların kamu hizmeti niteliğindeki tüm faaliyetlerine dönük engelleyici kararlar almaması, pandemi gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının da iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından da örnekler vererek kamu görevlilerinin kamu sağlığını koruyacak olan bu adımları atmamaları durumunda pandemi ile birlikte yaşanılacaklardan da sorumlu olacaklarını ve gelecekte AİHM tarafından Türkiye aleyhine hükmedilecek tazminatların devlet tarafından il hıfzıssıhha kurulu üyelerine rücu edileceğini vurgulandı

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler