Yeni KHK ile 28 yaş altındaki herkes KPSS'ye girmeden mülakatla polis olabilecek

676 No'lu KHK ile gelen yeni düzenlemede Özel harekatçı olmak isteyenler için lise mezunu olmaları yeterli olacak. Adaylar 28 yaşın altında olmak kaydıyla KPSS'ye girme şartı aranmadan mülakatla seçilerek polis eğitim merkezlerine alınabilecek.

Yeni KHK ile 28 yaş altındaki herkes KPSS'ye girmeden mülakatla polis olabilecek

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25. maddesinde Özel harekatçı yetiştirme amacıyla 28 yaşından küçük kimselerin, KPSS şartı aranmaksızın mülakat sınavıyla eğitim merkezlerine alınabileceğine karar verildi. 

İlgili madde şöyle: “Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.”

KHK'dan önce ise madde şöyleydi: Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.”

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler