Yaşayan Marksizm’in 4. sayısı çıktı

Derginin sunuş yazısında “Yayınımız, yeniden kuruluş paradigması çerçevesinde, ucu açık tartışmaları, forum içeriklerini, güncel Marksizm çevirilerini içerecek ve sınıfın yeniden kuruluşuna, modern iktidar perspektifine, güncele dair oylumlu yazıların da yer alacağı bir biçimde kurgulandı ve kurgulanacak” deniyor.

Yaşayan Marksizm’in 4. sayısı çıktı

SiyasiHaber

Derginin 4. sayısının sunuş yazısında Yaşayan Marksizm’in bundan böyle 6 ayda bir çıkacağı belirtiliyor ve “Yayınımız, yeniden kuruluş paradigması çerçevesinde, ucu açık tartışmaları, forum içeriklerini, güncel Marksizm çevirilerini, sınıfın yeniden kuruluşuna, modern iktidar perspektifine, güncele dair oylumlu yazıların da yer alacağı bir biçimde kurgulandı ve kurgulanacak” deniliyor.

Derginin bu sayısında Ergin Yıldızoğlu “Çürüme ve Çözülme” yazısıyla tek parti sultasıyla şekillenmiş “başkanlık sisteminin” geleceğini, bir bölge ve dünya savaşının çeperinde, gerilemekte olanın karşısına çıkarılacak mevcut durumları ve dinamikleri irdeliyor.

Serkan Öngel, sınıfsal hakların gaspına odaklanırken, Mahir Sayın “Endüstriyel 4.0” bağlamı içinde Kapitalizm ve Kriz başlığı altında, devrimci enternasyonalist bir çizgide, güncel ve deneysel bir hat izliyor. Kadir Akın “Yeniden Kuruluş ve Tarihi Yeniden Ele Almak” yazısında, sosyalist hareketin bu topraklardaki gelişimini ve ilk Marksist partiyi inceliyor. Ermeni pogromunun entelektüel ve kültürel yaşamın yanı sıra, sosyalist hareketi de yok ederek gelecek kuşakları deneysiz ve hafızasız bıraktığını anlatıyor.

Merve Tuba Tanok’un “Kadın ve Mekân” yazısı ise, feminist mücadele açısından “mekân”ın başkalaşması ve politik uzamları üzerine yeni savlar içeriyor.

Harun Turgan ile Mahir Geçikligün’ün Garo Paylan ile gerçekleştirdiği söyleşi, 19. Yüzyıl Ermeni pogromlarından 1915’e, 1915’ten günümüzün demokratik siyasetinin tüm uzamlarına; kadınlara, işçilere, Kürt özgürlük mücadelesine, Alevilere kısacası tüm kimliklere ve sınıflara yönelik devlet baskılarının tarihselliği içinde, “Türklük-Sunnîlik sözleşmesi”nin dününe, bugününe ve yarınına odaklanıyor.

Tarih sayfalarında,  siyasal devrimin “atası” olarak addedilen büyük komplocu Louis-Auguste Blanqui’ye Marksist bir pencereden bakan yazı, Doug Enaa Greene’e ait.

Ayrıca Sevgi Doğan’ın çevirdiği Marcello Musté’nin “İtalyan Marksizminde Praksis Felsefesi” adlı oylumlu yazısını da dergide okuyabilirsiniz.

Derginin sunuş yazısında;

“Bundan sonra okurlarımızın karşısına (şimdilik) altı ayda bir çıkma gayretinde olacağımızı duyuralım. Dergimiz, periyodik bir yayın olarak, Edebi Şeyler yayınevinin Siyasi Şeyler dizisinden yayın hayatına devam edecektir.

Yayınımız, yeniden kuruluş paradigması çerçevesinde, ucu açık tartışmaları, forum içeriklerini, güncel Marksizm çevirilerini içerecek ve sınıfın yeniden kuruluşuna, modern iktidar perspektifine, güncele dair oylumlu yazıların da yer alacağı bir biçimde kurgulandı ve kurgulanacak.

Dergimiz, çıkmaya başladığı ilk günden bu yana, enternasyonalist bir bakış açısıyla yayınını sürdürdü ve sürdürecek. Yaşayan Marksizm, sadece Sovyet Devrimi deneyimini irdeleyen bir yayın olmakla kalmayacak, özellikle günümüzde güncel isyan dalgalarını besleyen teorileri ve fikirleri Türkçeye çevirme gayretinde olacak ve bu bağlamda Türkçe düşünülmüş teorik-politik yazılarla okurların karşısına çıkmaya çalışacaktır. Yaşayan Marksizm; Demokratik, Çoğulcu, Kozmopolit, Anti-Patriyarka, Ekolojik hattının dışında Homofobizme karşı çizgisini genişletecek; güncel Marksizm’den “yeni” direniş biçimlerine, Konsey Komünizm’inden Geleneksel Sola dair birçok yazı yayımlamayı ve sayı içeriği oluşturmayı hedeflemektedir” denilmekte...

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler