Yaşayan Marksizm Dergisi’nin 5. sayısı yayımlandı.

Yaşayan Marksizm Dergisi’nin bu sayısında bir Ekoloji Dosyası bulunuyor. Dosyada Mehmet Horuş, Kenan Kalyon, Dilan Alataş-Oğuz Karayemiş’in yazıları ile Monthly Review’un yazarlarından John Bellamy Foster-Brett Clark’ın “Marks ve Yabancılaşmış Türcülük” başlıklı yazısının çevirisi yer alıyor.

Yaşayan Marksizm Dergisi’nin 5. sayısı yayımlandı.

 

SiyasiHaber

Yaşayan Marksizm Dergisi’ni bu sayısında bir Ekoloji Dosyası bulunuyor. Dosyada Mehmet Horuş’un “Ekoloji Mücadelesinin Politikleşme Eşikleri”, Kenan Kalyon’un “İklim Krizi’nin Politik Ekonomisi”, Dilan Alataş-Oğuz Karayemiş’in “Çocukluk Deneyimi Etrafında Kapitalist Krizi Yeniden Düşünmek” başlıklı yazısı ile John Bellamy Foster-Brett Clark’ın “Marks ve Yabancılaşmış Türcülük” başlıklı yazısının çevirisi yer alıyor.  İlk üç yazı yazarlarının 2019 Karaburun Bilim Kongresi’nde yaptıkları sunumların yazıya dönüştürülmüş formatları.  

Dergi’de Erdal Kara “Yeniden Kuruluş Zorunludur” başlıklı yazısında “yeniden kuruluş” sorunsalını ele alıyor. Dünden bugüne sosyalist hareketin “yeniden kuruluş” sorununa yaklaşımının genel bir panoramasını çizen Kara, çok katmanlı bir sorun olarak ele alıp değerlendirdiği “yeniden kuruluşun” 21. yüzyıl sosyalizminin zorunlu bir gereği olduğunun altını çiziyor.

Tolga Tören’in “Kapitalizmin ‘Altın Çağ’ından Neo-liberal Zamanlara Emek ve Direniş Üzerine Notlar” adlı çalışması, “Kapitalizmin ‘altın çağı’nda uluslararası emek hareketi”, ”Kapitalizmin krizi ve ‘altın çağ’a topyekün direniş”, “Neoliberal saldırı! Sınıf hareketinde arayışlar, deneyimler” başlıklarıyla üç bölümden oluşuyor. Yazı, dünyada emek hareketinin ayrıntılı bir analizini sunuyor.

Ebru Yıldırım “Kapitalist Krizde Kadın Emeği” başlıklı yazısında; ev içi ücretsiz kadın emeğinin bu günkü neoliberal kapitalist aşamada, ürettiği artı değerin kadın kurtuluş mücadelesinin yönünü belirleyecek elzem bir sorun olarak görüyor ve bunu irdeliyor.

Mahir Sayın, “Realist Ütopya ve Endüstri 4.0” başlıklı yazısında içine girmiş bulunduğumuz yeni sanayi devriminin, Endüstri 4.0’ın insanlığın önüne çıkardığı fırsatlar kadar tehlikeleri de dikkatli bir biçimde analiz ediyor. Sayın’a göre: “Burjuvazinin topyekun bir felaketi tetiklemesine imkân vermeden onu alaşağı edebilirsek insanlığın tarih öncesinden gerçek insanlık tarihine geçişe bir adımlık yolumuz kaldı.” Sayın’ın yazısı bir önceki sayıda ele aldığı konunun devamı niteliğinde.

Muhsin Dalfidan “Prekarya: Dünden Bugüne Sınıftan Kaçış Hallerinin Yeni Yüzü” başlıklı yazısında, Marksizm’de sınıf perspektifinin öneminin altını çiziyor, bu perspektifin sakatlandığını ve işçi sınıfının önemsizleştirilmeye çalışıldığına vurgu yapıyor.

Hırvat düşünür Srécko Horvat'ın Aşkın Radikalliği adlı kitabının önemli parçalarından olan "Tahran'da Arzu: İranlılar Neyin Hayalini Kuruyor?" başlıklı yazısı, İran'ın bilhassa Devrim'den sonraki dönemlerini baskılanan Eros, siyasallaşan mimari, rejimin "ıslak hayalleri", ölümcül ve ikiyüzlü propaganda gibi bağlamları uğrak kılarak ele alırken, bir yüzünü de özgür bir geleceğe ve bu geleceği yaratacak olan yıkıcı bir güce, arzuya, odaklanıyor.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler