Yargıtay kararı: Hamilelik nedeniyle işten çıkarma ayrımcılıktır

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, gebe olduğu bildirimini yaptıktan iki gün sonra işten çıkarılan kadın hakkında ayrımcılık tazminatına hükmetti.

Yargıtay kararı: Hamilelik nedeniyle işten çıkarma ayrımcılıktır

İstanbul'da bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın, gebe olduğuna ilişkin rapor sunduktan iki gün sonra işten çıkarıldı.

“Çalışma arkadaşlarıyla uyum ve iletişim problemleri yaşadığı, yöneticisiyle saygı çerçevesine uymayan konuşmalar yaptığı” gerekçesiyle işten çıkarılan kadın, gerçek sebebin gebe kalması olduğunu ileri sürerek, ayrımcılık tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının tahsili istemiyle dava açtı. İşveren ise işten çıkarılma nedenleri arasında gebeliğin bulunmadığını öne sürdü.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir kadın çalışanın gebeliği nedeniyle işten çıkarılmasında ayrımcılık yapıldığına karar verdi.

Davaya bakan İstanbul 3. İş Mahkemesi, iş akdinin davacının gebeliği nedeniyle kötü niyetli olarak feshedildiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığını iddia ederek tazminat talebini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise gebelik nedeniyle ayrımcılık yapılarak, iş sözleşmesinin feshedildiği sonucuna ulaştı. Yerel mahkeme kararını bozan daire, davacı hakkında İş Kanununun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına karar verdi.

Hukuk alanında geçerli olan “eşit davranma ilkesi”nin iş hukuku bakımından işverene, iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklediğine işaret edilen kararda, işverenin çalışanlar arasında keyfi biçimde ayrım yapmasının yasaklandığı vurgulandı.

Eşitlik ilkesinin Anayasayla birlikte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ele alındığı aktarılan kararda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 5 Temmuz 2006 tarihli direktifinde, “Doğum iznindeki bir kadının doğum izninin bitiminden sonra işine veya eş değer bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri dönmeye, çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden yararlanmaya hakkı vardır” kuralının bulunduğu ifade edildi.

(Evrensel)

Etiketler: Yargıtay, hamilelik

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler