Ulusal Hemşirelik Dernekleri’nden alan dışı kadro ilanlarına tepki

Hemşirelik Anabiilim Dalı kadrosuna alan dışından uygunsuz kişiye özel kadro ilanlarına Ulusal Hemşirelik Dernekleri yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Son olarak Pamukkale Üniversitesinde Hemşirelik Anabilim Dalı’na bu yöntemle AKP Milletvekili Şahin Tin’in biyokimyacı yakını Yasemin Tin Arslan atanmıştı.

Ulusal Hemşirelik Dernekleri’nden alan dışı kadro ilanlarına tepki

Üniversitelerde yaşanan alan dışı atamalar yoluyla kadrolaşmalar sürüyor. Selçuk Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları Anabilim dalı kadrosuna veteriner alınmasının ardından, son olarak da Pamukkale Üniversitesi’nde yine Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı kadrosuna AKP milletvekili Şahin Tin’in biyokimyacı yakını Yasemin Tin Arslan’ın atanması tepkileri de beraberinde getirdi.

Türk Hemşireler Derneği, Onkoloji Hemşireleri Derneği, Öğrenci Hemşireler Derneği, Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği, Halk Sağlığı Hemşireleri Derneği, Yara Ostonomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Nöroloji Hemşireleri Derneği, Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, Kalp Damar Hemşireliği Derneği, Geriatri Hemşireliği Derneği, Diabet Hemşireliği Derneği, Çocuk Hemşireliği Derneği, Neonatoloji Hemşireliği Derneği’nin içinde yer aldığı Ulusal Hemşirelik Dernekleri bir süredir bazı üniversitelerde hemşirelik fakülte/yüksekokuk/ bölüm kadrolarına alan dışı kişiye özel uygunsuz kadro ilanı yoluyla yapılan atamalara tepki gösterdi.

Ulusal Hemşirelik Dernekleri imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hemşire akademisyenler, hemşirelik eğitimine destek veren hemşireler ve hemşirelik eğitimi alan öğrenciler olarak; amaçlarının ve tüm faaliyetlerinin topluma çok iyi hemşirelik bakımı sunulmassı odaklı olduğu vurgulanarak, bu amaca ulaşmak için tüm hemşirelik meslek örgütleri olarak hemşirelik ilkelerini zedeleyecek her türlü uygulamaya karşı çıktıklarının altı çizildi.

Açıklama’da hemşirelik ilkeleri;

“1. Hemşirelik eğitimi hemşire öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.

 2. Hemşirelik eğitimi almamış, doktora eğitimi hemşirelik alanında olmayan kişiler üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin öğretim üyesi kadrolarına atanamazlar; bu kadroları işgal edemezler. Zaten sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşirelik eğitimi ve eğiticileri için kullanılması gerekir.

3. Bu tür uygulamalar hemşirelik mesleğine, daha da önemlisi toplum sağlığına zarar vermektedir.” şeklinde sıralandı.

 

Açıklamada ayrıca, rektörlere seslenilerek, “Yükseköğretimde eğitimin kalitesini önemseyen, topluma iyi hizmet ilkesini inanan rektörlerimizin haklı taleplerimizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Toplumumuzun iyi eğitim almış, profesyonel, etik ilkelere bağlı hemşirelerden bakım alma hakkı vardır. Bunu sağlamanın önkoşulu, sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşire öğretim üyeleri için kullanılmasıdır.” denildi.

 

Ulusal Hemşirelik Derneklerinin açıklamasının tam metni şöyle:

 

“Bir süredir bazı üniversitelerde Hemşirelik fakülte/ yüksekokul/ bölüm kadrolarına alan dışı kişilere özel uygunsuz kadro ilanları verilmektedir. Bu uygulamanın son örneği Pamukkale Üniversitesi’nde yaşanmıştır. Sorumluluğumuz gereği bu konudaki endişemizi paylaşmak istiyoruz.

Pamukkale üniversitesi tarafından “Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı” kadrosuna, bir Biyokimya uzmanı için doktor öğretim üyesi kadrosu ilanı verilmiştir.

SAYIN REKTÖRLER,

Bizler, hemşire akademisyenler, hemşirelik eğitimine destek veren hemşireler ve hemşirelik eğitimi alan öğrenciler olarak;

Amacımız ve tüm faaliyetlerimiz toplumumuza çok iyi hemşirelik bakımı sunulmasına odaklıdır.
Bu amaca ulaşmak için tüm hemşirelik meslek örgütleri olarak aşağıdaki ilkelerimizi zedeleyecek her türlü

uygulamanın karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.

1. Hemşirelik eğitimi hemşire öğretim üyelerinin sorumluluğundadır.

2. Hemşirelik eğitimi almamış, doktora eğitimi hemşirelik alanında olmayan kişiler üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin öğretim üyesi kadrolarına atanamazlar; bu kadroları işgal edemezler. Zaten sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşirelik eğitimi ve eğiticileri için kullanılması gerekir.

3. Bu tür uygulamalar hemşirelik mesleğine, daha da önemlisi toplum sağlığına zarar vermektedir.

Bizler toplumumuza iyi hemşirelik bakımı sunulması için emek veren akademisyenler, uzmanlık dernekleri, hemşireler ve öğrenciler olarak;

Yükseköğretimde eğitimin kalitesini önemseyen, topluma iyi hizmet ilkesini inanan rektörlerimizin haklı taleplerimizi destekleyeceklerine inanıyoruz.

Toplumumuzun iyi eğitim almış, profesyonel, etik ilkelere bağlı hemşirelerden bakım alma hakkı vardır. Bunu sağlamanın önkoşulu, sınırlı sayıda olan akademik kadroların hemşire öğretim üyeleri için kullanılmasıdır.

Saygılarımızla.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler