Türkiye’de 16 milyon insan açlık sınırında yaşıyor

Türkiye’de 16 milyonu aşkın yurttaş açlık snırında, yaklaşık 48 milyon yurtaşta da yoksulluk sınırında. Tüketici Hakları Derneği, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı için en az bin 893 TL’ye ihtiyacı olduğunu açıkladı

Türkiye’de 16 milyon insan açlık sınırında yaşıyor

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken yoksul yurttaş sayısı da katlanıyor. Türkiye’de 16 milyonu aşkın yeterli beslenemeyen, yaklaşık 48 milyon da yoksulluk sınırında yaşıyor. Tüm dünya önceki gün 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutlarken, Türkiye bu güne beslenme imkanı bulamayan 16 milyonu aşkın nüfus gerçeğiyle girdi. Tüketici Hakları Derneği (THD), Türkiye’de 48 milyon insanın da yoksulluk sınırında, yeterli gıdayı alamadan yaşamaya çalıştığını açıkladı. THD Dünya Gıda Günü dolayısıyla hazırladığı raporda, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günün Türkiye’de açlık ve yoksulluklarla gündeme geldiğini kaydedildi. Tüketici Hakları Derneği’nin hazırladığı raporu göre, Türkiye’deki tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun böyle bir günde yeterli gıdaya erişemediğine dikkat çekildi. Raporda, “Çünkü büyük bir kitle yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilecek gelir düzeyine sahip değil. Ne yazık ki Türkiye’de tüketicilerin yüzde 20’si, yani 16 milyondan fazla insan açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 60’dan fazlası, yani 48 milyon insan da yoksulluk içindedir” ifadelerine yer verildi. Eylül 2018 itibarıyla 4 kişilik ailenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda giderinin bin 893 TL olması gerektiğinin altının çizildiği raporda, “Ailenin diğer tüm ihtiyaçlarına ilişkin giderleri dikkate alınırsa, haneye girmesi gereken para 6 bin 167 TL. Eğer, 4 kişilik hanenin geliri gıda için gerekli olan bin 893 TL’nin altında ise bu aile açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor demektir. Çünkü aile gıda için gerekli olan parayı diğer zorunlu giderlerine harcadığından yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi olanaklı değildir” vurgusu yapıldı.

Bir kişi çalışıyorsa geçim zor

Türkiye’de eşi çalışmayan 2 çocuklu bir asgari ücretlinin eline ayda bin 679 liranın geçtiğine dikkat çekilen raporda, buna karşılık, 4 kişilik bir ailenin yalnızca yeterli ve dengeli beslenebilmesi bin 893 liraya ihtiyaç duyduğuna belirtildi. Raporda, “Bu rakamlar gösteriyor ki, Türkiye’de çocukları olan asgari ücretli ailelerin 2 kişi çalışıyor olsalar bile, yeterli ve sağlıklı beslenebilmeleri olanaklı değildir” ifadelerine yer verildi.

Her şey ithal edilir oldu

Ayrıca raporda şu tespitlere yer verildi: “Türkiye gibi, 4 mevsimi yaşayan, 3 tarafı denizlerle çevrili, zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ve önemli büyüklükte tarım toprağı olan bir ülkenin tarımsal ürün, işlenmiş gıda, canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına gereksinmesi yoktur. Bu tür ürünlerin ithalatı Türkiye’nin yerli gıdasını ve tarımını baltalamakta ve tüketicilerin gıdaya erişimini, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üstelik, ithal gıda ve ithal canlı hayvanın güvenilir olmadığına ilişkin bulgulara tanık olmaktayız. İthal değil, yerli gıda istiyoruz. Yanlış ve dışa bağımlı gıda ve tarım politikaları ivedilikle terk edilmelidir. Tüketicilerin gıdada satın alma gücü artırılmalı, gıdadan KDV kaldırılmalı, gıda ithalatı durdurulmalı, kırsal kalkınma seferberliği başlatılmalıdır.”

Yeni Yaşam

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler