Türk Tabipleri Birliği: Havai fişek fabrikasındaki İSG bilgileri açıklanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sakarya'da gerçekleşen havai fişek fabrikası patlaması ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada işletmenin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bilgilerinin de kamuoyu ile paylaşılması istendi.

Türk Tabipleri Birliği: Havai fişek fabrikasındaki İSG bilgileri açıklanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu, Sakarya Hendek'teki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz günü meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, patlamanın fabrikada son 11 yılda meydana gelen yedinci kaza olduğuna dikkat çekilerek, Hükümetin bu patlamalardan sonra fabrikada yapılması gereken denetlemelerin yapılıp yapılmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, işletmenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin de kamuoyu ile paylaşılması istendi.

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen patlamada bugün itibarıyla 7 işçi hayatını kaybetti, 118 işçi de yaralandı. Açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar dilendi.

Bu patlama; MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'un sahibi olduğu Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda son 11 yılda kayıtlara geçen yedinci kaza olduğu hatırlatılan açıklamada, "Toplamda 7 işçinin hayatını kaybettiği, 59 işçinin yaralandığı altı kazadan ders alınmamış, yedincisi göstere göstere gelmiştir. Aynı zamanda patlama sonucu çevreye yayılan zehirli gazlar, çevreyi de kirleterek, büyük bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bu patlama da Soma, Ermenek, Kozlu gibi 'geliyorum' diyen iş cinayetidir. İşçileri koruyamayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktığından bu yana, artık iş cinayetleri toplu katliamlara dönüşmüştür. Bu yasaya bağlı çıkartılan yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı bile denetlenmemektedir" diye belirtti.

Süreç şeffaf olarak yürütülmelidir
"Onbir yılda yaşanan yedi kaza hepimizi endişelendirmektedir. Hükümet bu endişeleri gidermeli, bu işletmede son altı patlama sonrası yapılması gereken denetlemeleri kamuoyuna açıklamalıdır" denilen açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son altı patlama sonrası yaptığı denetim raporları; işletmede olması gereken 'Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Belgeler'; iİşletmenin 'Büyük Kaza Senaryoları'; işletmenin 'Acil Durum Planları'; işletmenin 'Risk Değerlendirme Dokümanlarının kamuoyu ile paylaşılmalıdır" diye vurgulandı.

Ayrıca önceki patlamalar sonucunda işletmeye verilen cezalar ve uyarıların da kamuoyuna açıklanması istenen açıklamada, "Önemli bir soru da önceki kazalar sonucunda üretime başlama izinleri kimlerin onayı ile verilmiştir. Tüm bu sorular ivedilikle yanıtlanmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldıktan sonra iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Bu yasanın, işçilerin sağlığı ve güvenliği öncelenerek çıkartılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu yasa sermayenin çıkarları ve güvenliği öncelenerek çıkartılmıştır. İşletmelerin, TTB, TMMOB gibi meslek örgütlerinin ve sendikaların denetlemesine olanak tanınmamıştır. İktidarın bugüne kadar gelen politikasıyla işçi, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden kazaların azalması mümkün değildir" diye belirtildi.

İşletmenin işçi sağlığı ve işçi güvenliği bilgileri açıklanmalı

  • TTB Merkez Konseyi ve TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu açıklamada şu soruların yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi:
  • Bu işletmede, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Ne tür çalışmalar yapmışlardır?
  • İşçilerin sağlık gözetimleri yapılmakta mıdır?
  • Çalışan işçilerin hangi risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilip işçiler eğitilip, uyarılmışlar mıdır? 
  • Daha önceki kazalardan dolayı nasıl sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?
  • Havai fişek üretminde kullanılan kimyasal maddelerin yaratacağı tehlikeler değerlendirilmiş midir?
  • Üretilen malzemelerin depolanması için nasıl bir planlama yapılmıştır?
  • Üretilen malzemenin depolandığı yerler için, kazaların önlenebilmesi açısından, ne tür tedbirler planlanmıştır?

Hükümetin bu konularla ilgili kamuoyunu aydınlatması gerektiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk Tabipleri Birliği'nin ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin bu işletmeye girerek bu konudaki çalışmaları denetlemesine izin vermelidir. Yasalar Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası işvereninin, bu katliamda birinci dereceden sorumlu olduğunu belirtmesine rağmen, bu katliamda başka sorumlular bulunup yargılanacağı kaygılarını da birlikte getirmektedir. Şimdiden fabrika patronu dururken, fabrika sorumlu müdürü ve 2 ustabaşının gözaltına alınması bu kaygıları artırmaktadır. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yeniden başsağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar dilerken, TTB olarak bu katliamın sorumlularının yargılanmasını talep ediyor ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."

(ETHA)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler