Tülay Hatimoğulları'ndan yapılan taşeron düzenlemesi için soru önergesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile yapılan taşeron düzenlemesinin işçilerin kadroya geçişinde yarattığı eşitsizlikleri ve işçilerin askıya alınan hakları üzerine meclise bir soru önergesi verdi.

Tülay Hatimoğulları'ndan yapılan taşeron düzenlemesi için soru önergesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması için 'OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile yapılan taşeron düzenlemesinin işçilerin kadroya geçişinde yarattığı eşitsizlikleri ve işçilerin askıya alınan hakları üzerine' meclise bir soru önergesi verdi. 

Hatimoğulları'nın vermiş olduğu soru önergesi:

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile yapılan taşeron düzenlemesinin işçiler için eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığı yönünde eleştiriler mevcuttur. Taşeron işçiler arasında kadroya geçişte pratikte yaşanan sorunlar ve işçilerin talepleri  28-29 Eylül tarihinde yapılan Genel-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirgesinde dile getirilmiştir. Özellikle Belediyelerde hizmet üreten işçilerin kadro talebi dikkat çekicidir; merkezi idare için taşeron şirketlerden geçiş yapılan işçilere kadro verilirken belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadroları şirketlere aktarılmıştır.

Bu Gerekçeyle;

1. Neden belediye hizmetlerinde çalışan işçiler kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarılmıştır?

2. Belediye şirketleri; sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait yani kamuya ait olan şirketlerse,  neden kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler yararlanamıyorlar?

3. Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları varken, bu haklar uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındayken, işçilerin bu hakları neye dayanarak belediyelerde 30 Haziran 2020 tarihine, merkezi idarede ise 31 Aralık 2020’ye kadar askıya alınabilmiştir?

4. İşçilerin bu hakları askıya alındığında ve ücret artışları 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlandığında merkezi idarede kadroya ve belediye şirketlerine geçişin işçiler açısından kazanımı nedir?

5. Bakanlığınızın kadroya geçişte yaşanan bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için ve yukarıda bahsedilen askıya alınmış olan işçi haklarına yönelik çalışmaları var mıdır?Bu çalışmaların içeriği nedir? Çalışmalarınız yoksa neden?

 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler