TÜİK: İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,7 oldu

TÜİK’in verilerine göre, Mayıs 2018’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık azalış göstererek yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda işgücüne katılma oranı ise 0,5 arttı.

TÜİK: İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2018’de Türkiye genelinde işsizlik oranını yüzde 9,7 olarak açıkladı.

Mayıs 2017’ye oranla işsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise Mayıs 2017’ye göre, 0,5; Mart 2018’e göre, 0,4 puanlık azalış gösterdi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17,8 olurken,  15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda işgücüne katılım arttı

İşgücü 2018 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,4 oldu.

İstihdamda tarımın yeri arttı

Mayıs 2018’de İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,1 oldu.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,8’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan arttı.

Taşeron işçiye kadro kamu istihdamını arttırdı

Maliye Bakanlığı’nın derlediği verilere göre, 2018 yılı ikinci döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artarak 4 milyon 131 bin kişi oldu.

Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Kayıt dışı işsizlikte azalma

Mayıs 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 98 bin kişi azalarak 28 milyon 681 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 47,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 19 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 19 bin kişi arttı.

Mart 2018’e göre genç işsizlik arttı

* Mart 2018’de Türkiye genelinde 10,1 olarak gerçekleşen işsizlik Mayıs 2018’de 0,4 puanlık azalışla 9,7 oldu.

* Mart 2018’de genç nüfusta yüzde 17,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı Mayıs 2018’de 0,1 oranlık artışla 17,8 oldu.

* Mart 2018’de 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 10,3; Mayıs 2018’de 0,4 puanlık azalışla 9,9 oldu.

* Mart 2018’de kadınlarda işgücüne katılım oranı yüzde 52,4; Mayıs 2018’de 0,9 puanlık artışla yüzde 53,3 oldu.

* Mart 2018’de yüzde 47,1 olan istihdam oranı Mayıs 2018’de 0,4 puanlık artışla yüzde 48,1 oldu.

* Mart 2018’de yüzde 32,4 olan kayıt dışı işsizlik Mayıs 2018’de 1,3 puanlık artışla yüzde 33,7 oldu.

* Mart 2018’de mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam yüzde 47,8; Mayıs 2018’de ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 47,4 oldu.

Bianet

Etiketler: İşsizlik, TÜİK

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler