TTB’den ‘şehir hastaneleri raporu’: Faturayı sağlık emekçileri ve tüm yurttaşlar ödeyecek

TTB’nin raporuna göre, şehir hastanelerinin yüklü maliyeti halka kesilecek. Hastaneler ödeneksiz kalınca ve döner sermayenin gelirinde azalma olunca hastalardan ek ücret talep edilecek

TTB’den ‘şehir hastaneleri raporu’: Faturayı sağlık emekçileri ve tüm yurttaşlar ödeyecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı çalıştayın raporunu yayımladı. Rapora göre şehir hastanelerinin yüksek maliyeti hastalardan fazla ücret alınmasına, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleşmesine sebep oluyor, iş kazası ve sağlık hizmetinin kalitesizleşmesi tehlikesini beraberinde getiriyor. Raporda, şehir hastaneleri açılacak illerde mevcut hastanelerin kapanmaması için çaba harcanmasına ve sağlık emekçilerinin haklarının korunması gerektiğine de dikkat çekildi.

Yüksek maliyetin faturası halka kesilecek

Şehir hastanelerinin yüksek maliyetinin faturası sağlık emekçilerine ve sağlık hizmeti alması gereken halka kesilecek. Rapora göre, hastenelerin ödenekleri yetersiz kalınca ve döner sermayenin gelirinde azalma olunca hastalardan ek ücret talep edilebilir, daha çok sağlık hizmeti tamamen ücretli hale getirilebilir, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları kötüleşebilir ve gelirleri düşebilir. Şu an hizmet veren şehir hastanelerinde ise sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının yeterince iyi olmaması iş kazası riskini arttırıyor ve sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesine neden oluyor.

Şehir hastanelerinin getirdiği ve getireceği sorunlara karşı çözüm önerileri sunan TTB, siyasal iktidarın sağlık alanında yaşanan sorunlardan sağlık emekçileri sorumluymuş gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekerek meslek örgütleri ve sendikaların bu algı yönetimini karşı mücadele etmesi gerektiğini söylüyor.

60 milyar doların üzerinde

Raporda, özel şirketlerle işbirliği içinde yürütülen şehir hastaneleri projelerinin maliyetine dikkat çekiliyor. Buna göre 18 projenin toplam bedeli 60 milyar doları bulabilir. Bunun yanında 32 proje öngörülmesi ve değişen döviz kuru nedeniyle maliyeti hesaplamanın zor olacağı ancak 60 milyar doların da çok üzerinde olacağı belirtiliyor.

Raporda şehir hastanelerine ayrılan ödenekler, hastanelerin ödemesi gereken yüksek kira bedelleri ve bunların hastanenin döner sermayesini nasıl etkileyeceği inceleniyor. Hekimler hastanelerde döner sermaye gelirinde azalma olmasından kaygılanıyor. Projeler çok büyük, kapalı alan fazla, kira ve hizmet bedelleri yüksek; bunlar maliyetleri artırıyor. Bu mali yükün diğer hastanelere ayrılan ödeneğin azalması, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleşmesi, gelirlerinin azalması ve hastalardan daha fazla ücret alınması gibi önemli sorunları beraberinde getirebileceğine dikkat çekiliyor.

Yatırım hasta olmaya yapılıyor

Şehir hastanelerinin maliyetinin incelendiği raporda TTB’nin dikkat çektiği bir başka önemli konu ise yatırımın koruyucu sağlık hizmetine değil hastaneciliğe, hasta olmaya yapılıyor olması. Bir başka nokta ise şehir hastanelerinin uzak ve ulaşımı zor yerlere yapılması. Bu durum şehir içindeki özel hastanelerin sayısını ve özel hastanelere talebi arttırabilir.
Şehir hastanelerinde sağlık emekçilerini bekleyen olumsuz koşulların incelendiği raporda ise hastanelerde çalışan sağlık personelinin eksikliklerine dikkat çekiliyor. Bu durumun hem iş kazalarını hem de sağlık emekçilerine şiddeti arttıracağı belirtiliyor.

Rapora göre sağlık emekçilerini ve onların hizmet verecekleri hastaları bekleyen tehlikelerden bazıları şöyle:

»Şehir hastanelerinin kapalı alanları modern hastane standartlarının çok üzerindedir. Bu büyüklük konsültasyonlara, acil hastalara ulaşmada önemli zaman kaybına yol açmaktadır. Hastaya ulaşma konusunda yaşanan zorluklar hastaların ve hekimlerin mağduriyetini artıracaktır.

»Şehir hastanesi olarak planlanmasına rağmen kimi şehir hastaneleri eğitim hastanesi görevini de görmektedir. Bu durum asistan eğitiminde yetersizlik ve sorunların daha da artmasına sebep olacaktır.

»Şehir hastanelerinde sağlık çalışanlarının çalışacakları birimler seçilirken onların bilgi, beceri ve deneyimlerine göre seçim yapılmamaktadır. Bu durum nitelikli sağlık hizmeti önünde bir engel olduğu gibi, sağlık çalışanlarının işlerine yabancılaşmasını da hızlandırmaktadır.

»Şehir hastanelerinde yazılım sorunlarının giderilememesi sağlık hizmetinin sürekliliğini engellediği gibi, başta hekimler olmak üzere hastalarla sağlık çalışanları arasında gerilimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır.

»Özellikle radyolojik görüntüleme sisteminde yaşanan aksaklıklar, tomografilerin hizmet alımı yoluyla değerlendirilmesi birçok tıbbi hatayı ve gecikmeyi beraberinde getirdiği gibi sağlık çalışanlarının hedef haline gelmesini kolaylaştırmaktadır.

»Şehir hastanelerinde hasta ve yatak sayılarının artmasına rağmen aynı oranda hekim ve diğer sağlık çalışanlarının sayısı artmamıştır.

»AKP sağlık alanındaki sorunlardan sağlık emekçileri sorumluymuş gibi gösteriyor.

»Raporda “Siyasal iktidar ve yöneticiler sağlık alanında yaşanan sorunların hekimler ve diğer sağlık çalışanlarından kaynaklandığına yönelik bir algı yönetimi sergiliyor ve bunda da başarılı oluyorlar” diyen TTB, meslek örgütleri ve sendikaların algı yönetimine karşı mücadele ederek sağlık emekçilerini korumasının önemine dikkat çekiliyor.

***

TTB’nin sunduğu çözüm önerileri

“Kadroya geçirilecek taşeron işçilere şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte başka bir kurum ve şehir de çalıştırılabilecekleri bilgilendirmesi yapılmalıdır. Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin zorunlu mesleki sigortaları gözden geçirilmelidir. Bugüne kadar açılmış şehir hastanelerindeki sorun ve çözümsüzlükler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Şehir hastaneleri yerine nasıl bir hastaneciliği ve sağlık sistemini önerdiğimiz kamuoyuna sunulmalıdır.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler