TTB: TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB’a bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na açtığı davada, mahkemenin KMO Yönetim Kurulu’nu görevden almasının ardından açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında olduklarını duyurdu.

TTB: TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, KMO Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına neden olan düzenlemenin 12 Eylül’den kalma olduğu hatırlatılırken, Sıkıyönetim dönemleri dahil 35 yıldır uygulanmayan düzenlemenin AKP tarafından uygulanmak istendiği ifade edildi.

Bakanlığın odaları teftiş niteliğinde denetlemeye yönelik talebinin ve mahkeme kararının, Anayasa’ya aykırı olduğunun ve meslek örgütlerinin bağımsızlığına müdahale anlamına geldiği belirtilen açıklamada TTB, TMMOB ve KMO’nun yanında olduğunu duyurdu.

Açıklama şöyle:

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada, Mahkeme, "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi" kararını vermiştir. 

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına neden olan düzenleme, 12 Eylül askeri darbesinden kalma bir düzenlemedir. Sıkıyönetim dahil, 35 yıldır hiç uygulanmayan bu düzenleme bugün AKP tarafından uygulanmak istenmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı teftiş niteliğinde denetlemeye yönelik talebi ve Mahkemenin kararı, Anayasa’nın 135. maddesi’ne aykırıdır. Meslek örgütlerinin bağımsızlığına müdahale anlamına gelen bu kararı kabul etmiyor, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler