TTB Ne Yapar, Neden Önemlidir?

SEÇTİKLERİMİZ-Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un Bianet’teki söyleşisi: “1960’ları, 1971 darbesini hatırlarım. TTB'nin en az 50 yıllık sürecine tanığım. Böyle bir dönem kesinlikle yaşamadık.”

TTB Ne Yapar, Neden Önemlidir?

Ekin Karaca/Bianet

TTB’nin onlarca yıldır hekimlerin özlük hakları için mücadele veren bir örgüt olduğunu ifade eden Gürsoy, TTB’nin yıllardır benzer bir yönetim kurulu çizgisinde yönetildiğini belirterek “TTB hekim haklarıyla ilgilenmiyor olsa yıllardır bu çizgide olan yönetimler işbaşına gelebilir miydi?” sorusunu yöneltti.

Gürsoy, 50 yıllık sürecine tanık olduğu TTB’nin iktidarlarla hep sorun yaşanmasına rağmen, bugüne benzer bir süreci hiç yaşamadığını söyledi.

Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un açıklamaları şöyle:

“Hekimlerin maaşları, güvenliği, çalışma koşulları…”

“Diğer meslek örgütleri gibi TTB de kanunla kurulmuş bir tüzel kişilik.

“Yönetimi, üye olan hekimlerin seçimiyle oluşur. Bir merkez konseyi, merkez konseyinin başkanı, çeşitli işleri yürütmek üzere meslekle ilgili sorunları çözmek ya da üyeler arası ilişkileri çözmek konusunda çeşitli alt kuruluşları olan büyük bir tüzel kişilik, kuruluş.

“Görevleri tarif edilmiştir. Hem mesleki ilişkiler bakımından hem de ülke sağlığı bakımından ne sorun varsa bu sorunlarla ilgili zaman zaman açıklamalar yapar, zaman zaman çeşitli devlet kuruluşlarıyla ilişki kurar, üyelerinin haklarını savunur. Bütün meslek odaları gibi geniş kapsamlı bir faaliyet alanı vardır.

“Hekimlerin maaş durumu, hekimlerin şiddete maruz kalması, çalışma koşulları gibi konularda çalışır.

"Fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali"

"İleri sürülen suçlama son derece anlaşılmaz. Çünkü TTB'nin yaptığı açıklama tam da evrensel hekim sorunlarıyla ilgili ya da hekimlerin toplumsal olaylara bakış tarzıyla ilgilidir.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur cümlesi sanıyorum suç unsuru olarak görülüyor. İnternete girdiğinizde 'Halk sağlığı' diye İngilizce arama yaparsanız (Public health) bütün bu söylenenleri görürsünüz.

"Yani savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu konusunda yaklaşık 200 yıllık bir literatür bulabilirsiniz. Bunun üniversitelerde dersleri verilir.

"Çünkü artık sağlık eskisi gibi sadece fiziksel sağlık olarak tarif edilmiyor. Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali diye tarif edilir. Sosyal iyilik hali tarifinin içinde de elbette toplumsal gerginlikler, savaşlar, insan hakları ihlalleri vardır. Biz halk sağlığı derslerinde öğrencilere bunları öğretiriz.

"Hekimlerin sorumluluğu sadece hasta bakmak değil, sosyal ve siyasi nedenlerle oluşabilecek risklere karşı farkındalık yaratmaktır.

“Seçimle alamadıklarına gözdağı…”

“TTB hekim haklarıyla ilgilenmiyor olsa yıllardan bu yana benzer yönetim kurulu çizgisinde olan yönetimler işbaşına gelebilir miydi?

“Sorun, bugünkü iktidarın ve iktidar yandaşlarının seçimle alamadıklarını TTB'yi böyle bir yasal gerekçe öne sürerek yıpratmaya çalışmaları.

“Önümüzdeki dönemde TTB seçimleri var. Seçimler öncesi gözdağı vermeyi planladıklarını düşünüyorum. Gerçekleştirilen operasyona başka türlü bir gerekçe bulamıyorum.

“Geçmişte de yargılandı, beraat etti”

“Demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından yana örgütlerin bizim gibi ülkelerde karşılaştıkları sorunların belki biraz daha fazlasını Türkiye'de yaşıyoruz.

“TTB, geçmişte birçok nedenle yargılanmış, her seferinde beraat etmiş bir örgüt.

“Ben 1978'de İstanbul Tabip Odası genel sekreteriyken 80 darbesinde Oda kapatıldı, kapısı mühürlendi.

“1960’ları, 1971 darbesini de hatırlarım. Böyle dönemlerde hedef alınan örgütlerden biridir.

“Ama dediğim gibi, demokratik, devletin gözetimi altında yapılan seçimlerde de yıllardan beri aynı çizgiyi izleyen, demokrasiden, barıştan, insan haklarından ve mesleki ahlaktan yana olan TTB kadrosu sürüp gidiyor.

“TTB böyle bir süreç yaşamadı”

“TTB'nin en az 50 yıllık sürecine tanığım. Bu örgütün başkanlığını, genel sekreterliğini yaptım, yıllarca onur kurullarında çalıştım. Böyle bir dönem kesinlikle yaşamadık.

“Askeri darbe dönemlerinde hiç olmazsa yargı sistemiyle yüzyüze geldiğimizde kendimizi savunma ya da hukuki gerekçeler ileri sürülerek itiraz etme imkanlarımız vardı.

“Bugün 11 arkadaşımız gözaltına alınmış durumda. Gerekçe, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu bilimsel gerçeğini açıklamış olmaları. Böyle bir şeyin sadece Türkiye'de değil, dünyada da örneği olduğunu zannetmiyorum.” 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler