TMMOB: Yönetenler lüks içinde, halk yoksulluğa mahkum

TMMOB üyeleri, İstanbul'da krize ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Yönetenler lüks içerisinde yaşarken halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

TMMOB: Yönetenler lüks içinde, halk yoksulluğa mahkum

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çağrısıyla İstanbul Kadıköy’de basın açıklaması yapan mühendis, mimar ve şehir plancıları “Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağımızı bir kez daha haykırıyoruz” dedi. Açıklamayı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Akçelik yaptı.

“Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor” diyen Akçelik, “Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir” dedi.

'Yönetenler lüks içinde'

İktidarın krize karşı çözüm önerisinin krizin bedelini yoksullara ödetmek olduğunu söyleyen Akçelik şöyle konuştu:

“Fiyatlar artarken yoksullara yapılan sosyal yardımlar azalmıştır. Burslar ve sağlık yardımları giderek azalmaktadır. Ülkemiz sadece parası olanların kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. Kaynaklar işsiz kalanlar için değil, bankaların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. İktidar sahipleri savurganlık ve yolsuzluk içinde yaşamaktadır. Sayıştay raporlarında açıkça tespit edilmiştir. Yönetenler lüks içerisinde yaşarken halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz.”

'Meslektaşlarımız sorunlarla boğuşuyor'

Kamu ve özel sektörde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının krizden olumsuz etkilendiğini dile getiren Akçelik, “Meslektaşlarımız hem pahalılık, geçim sıkıntısı ve mesleğimize özgü sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi alında düşük ücret, kadro sorunu gibi sorunlarla yüz yüzedir. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin durması gibi sorunlardan etkilenmiştir” dedi.

TMMOB'in talepleri

Akçelik TMMOB’nin taleplerini şöyle dile getirdi:

- Kamuda çalışan arkadaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının çözülmesini,

- TMMOB ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012’de imzalanan ve SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolü’nün tekrar uygulamaya konarak meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatırılmasını istiyoruz.

- İhraç edilen arkadaşlarımızın bütün haklarıyla işe  iade edilmesini,

- Örgütlülüğümüzü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılmasını,

- Neoliberal politikalar karşısında emeğin ve haklarımızın çıkarlarının korunmasını istiyoruz.

(Evrensel)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler