TMMOB Genel Kurulu’nda örnek karar: Rektörler disipline

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen önerge ile Barış Akademisyenlerinin ihraç edilmesi, açığa alınması veya sözleşme yenilenmemesi kararlarını imzalayan rektörler Yüksek Onur Kurulu’na sevk edildi.

TMMOB Genel Kurulu’nda örnek karar: Rektörler disipline

SiyasiHaber

31 Mayıs – 3 Haziran 2018’de yapılan TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen önerge ile Barış Akademisyenlerinin ihraç edilmesi, açığa alınması veya sözleşme yenilenmemesi kararlarını imzalayan rektörler Yüksek Onur Kurulu’na sevk edildi.

OHAL boyunca gerek KHK listelerine isim verme gerekse rektörlük marifetiyle yapılan işlemlerde imzası bulunan ve aynı zamanda mühendis olan 15 adet rektör bulunmaktadır. TMMOB Genel Kurulu örnek bir karar olarak, bu 15 rektör hakkında verilen önergeyi oybirliği ile kabul etti.

Önergede şöyle denildi;

“Barış için Akademisyenler hakkında yargı kararı dahi olmadan ihraçlar ve işten uzaklaştırılma/atılmaların gerçekleştirildiği üniversitelerde o dönemde rektörlük makamında görev yapan mühendisler; görevlerini ve mühendislik unvanlarını kötüye kullanmakta ve kamuoyunda mühendislik unvanını itibarsızlaştırmaktadır. Bu itibarsızlaştırmaya dönük birliğimizin gerekli müdahaleyi ve disiplin işlemlerini gerçekleştirmesinin zorunluluğu oluşmuştur…

Anayasaya, AİHM Sözleşme hükümlerinin ihlalleri temelinde şekillenen KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılmaya ve gerekçesiz olarak keyfi karar ile işten çıkarmalara dair bu hukuksuz süreçte rol oynayan üniversite rektörlerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı olanların görevlerini ve sahip oldukları unvanlarını siyasi çıkar elde etme amacıyla kullanarak topluma, kamuya, üçüncü şahıslara zarar verdikleri gerekçesiyle ilgili meslek odaları Onur Kurullarına sevk edilmelerini ve haklarında birliğimiz tarafından disiplin soruşturmaları başlatılmasını talep ediyoruz.”

Haklarında disiplin soruşturması başlatılması için Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilen 15 rektör şunlardır:

 • Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü (kimya mühendisi)
 • Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı (makine mühendisi)
 • Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş (makine mühendisi)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Erdal Çelik (metalürji mühendisi)
 • Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören (metalürji mühendisi)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen (inşaat mühendisi)
 • Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan (makine mühendisi)
 • Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın (elektrik mühendisi)
 • İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca (meteoroloji mühendisi)
 • Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın (ziraat mühendisi)
 • Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek (çevre mühendisi)
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür (elektronik mühendisi)
 • Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay (tekstil ve makine mühendisi)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin (makine mühendisi)
 • İYTE rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden (metalürji mühendisi)   

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler