Tıp uzmanlık öğrencileri 3 ay süreyle koronavirüsle mücadelede görevlendirilebilecek

Resmi Gazete’de 21 Mart 2020'de yayımlanan karara göre tıp uzmanlık öğrencileri bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere koronavirüs salgınıyla mücadelede görevlendirilebilecek.

Tıp uzmanlık öğrencileri 3 ay süreyle koronavirüsle mücadelede görevlendirilebilecek

 

SiyasiHaber

Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüsle mücadelede görevlendirilebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre uzmanlık eğitimi almakta olan tıp uzmanlık öğrencileri bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere koronavirüs salgınıyla mücadele için görevlendirilebilecek.

 

21 Mart 2020 tarihli  “TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” şöyle:

 

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

21 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYIN

          https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321-3.htm

 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler