Ticaret Bakanlığı: ‘Hesap işletim ücretlerinizi bankalardan isteyin’

Danıştay, tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin yönetmeliği iptal etti. Hesap işletim ücretlerinin tüketiciye iadesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı kesilen ücretlerin iadesini bankalardan isteyin dedi.

Ticaret Bakanlığı: ‘Hesap işletim ücretlerinizi bankalardan isteyin’

Ticaret Bakanlığı tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 3 Ekim 2014'te yürürlüğe sokulan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

Değişiklik yönetmeliğin 13'üncü maddesi 1'inci fıkrasında yapıldı. Söz konusu değişiklik, hesap işletim ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan dava sonucunda oybirliği ile karar alındı. Madde iptal edildi.

İptal edilen madde ne diyordu?

Hesap işletim ücreti, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilir. Hesabın yıl içerisinde kapatılması hâlinde, hesabın açık olduğu döneme tekabül eden ücret alınabilir. Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06 Şubat 2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Tüketici Sorunları Derneği bankaların tüketiciden aldıkları tahsis ücreti, hesap işletim ücreti, nakit avans çekim ücreti, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelerin iptali için dava açmış, dernek bu isimler adı altında tüketiciden alınan ücretlerin iptalini ve iadesini istemişti.

Danıştay, dava konusunun "hesap işletim ücretine" yönelik kısmının iptaline oybirliği ile karar verdi.

Danıştay davanın diğer konuları olan "tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere" yönelik kısmının ise oybirliği ile reddine karar verdi.

Tahsis ücreti konusunu oyçokluğu ile reddederek karara bağladı.

Söz konusu ücretlerin iadesi için Ticaret Bakanlığı öncelikle tüketicilerin "ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları" istedi.Buna göre, hesap işletim ücretinin iptal kararı ile hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından, finansal tüketicilerden tahsil edilen söz konusu ücretin iadesi kararlaştırıldı.

Bankaların ücreti iptal etmemesi durumunda ise ispatlayıcı bilgi ve belgeler ile (dekont ve ya hesap özeti belgesi) Tüketici Hakem Heyetlerine veya Ticaret Bakanlığı'nın tüketici şikayeti sayfasına müracaat etmelerinin önü açık bırakıldı.

Bianet

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler