Tek tip elbise dayatması başlıyor: Devrimci tutsaklar 'giymeyeceğiz' dedi

OHAL kapsamında yayınlanan 696 saylı KHK’ye göre tutuklular duruşmalara tek tip kıyafetle getirilecek. Tutuklulara yargılandıkları kanun maddelerine göre badem kurusu ve gri renkli tulumlar giydirilecek.

Tek tip elbise dayatması başlıyor: Devrimci tutsaklar 'giymeyeceğiz' dedi

Bugün yayımlanan 696 sayılı KHK'ye göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle hapishane dışına çıkarılmaları durumunda, kurum idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

“Terör kanunu” kapsamındaki Sol siyasi tutuklulara gri renkli; “darbeci” olarak tanımlanan FETÖ  tutuklularına ise badem kurusu renginde tulum giydirilerek duruşmalara sevk edilmeleri zorunluluğu getirildi.

Hapishanelerde gerginlik artacak

696 sayılı KHK’nin 101. Maddesiyle, tek tip elbise giyilmemesi halinde bunun disiplin suçu oluşturması için 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a şöyle bir bent eklendi: "Ceza infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymemek veya verilen kıyafetlere kasten zarar vermek."

Bu, tek tip elbiseyi giymeyi reddeden tutuklu ve hükümlülere ziyaret yasağı dahil çeşitli disiplin cezaları verilmesini içerdiği gibi, bu tutukluların mahkeme duruşmalarına götürülmemeleri sonucunu verecek. Bu durum ise, binlerce tutuklunun mahkemelerde kendilerini savunamamaları, tahliye olamamaları ve hapishanelerde gerilimin artması anlamına gelecek.

Devrimci tutsaklar, tek tip elbisenin gündeme gelmesi üzerine bu kıyafetleri giymeyeceklerini açıklamışlardı.

Tek tip elbise uygulaması, 1 ay içinde çıkarılacak yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte başlayacak.

Erkek tutuklulara “tulum” şeklinde tek tip kıyafet getirilirken kadınlara yönelik farklı bir kıyafet belirlenebilecek. Kadınların tek tip kıyafetinin şekli yönetmelikle belirlenecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

696 sayılı KHK’nin tek tip elbiseyle ilgili maddesi şöyle:

MADDE 103- 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309 ila 312 nci maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu; bu maddede belirtilen diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik (tulum) giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri bitişik şekilde (tulum) olmayabilir. Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. Bu madde hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır."

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler