Tarlabaşı projesi yargı kararıyla iptal edildi

Beyoğlu Belediyesi ile Çalık Grubu’na bağlı GAP İnşaat’ın Tarlabaşı’nda hukuksuzca yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi idare mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi.

Tarlabaşı projesi yargı kararıyla iptal edildi

İstanbul Beyoğlu’ndaki Tarlabaşı semtinde Beyoğlu Belediyesi ile Çalık Grubu’na bağlı GAP İnşaat’ın yüzlerce mahalleliyi yerinden edecek kentsel dönüşüm projesine ilişkin Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nin açtığı dava sonuçlandı.

Diken'den Rıfat Doğan’ın haberine göre; İstanbul 3. İdare Mahkemesi, dava konusu kurul kararı ve yenileme projesinin “planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı” olduğunu belirtti. Projeye dayanak oluşturan “Beyoğlu Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları”nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğine dikkat çeken idare mahkemesi, oybirliği ile projenin iptaline karar verdi.

Ne olmuştu?

Beyoğlu kentsel sit alanı içerisinde kalan ve 209’u “kültür varlığı” olarak tescilli 269 binayı kapsayıp binlerce insanın yaşadığı alan, 28 Mart 2006’da yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla “yenileme alanı” ilan edilmiş, hemen ardından “acele kamulaştırma” kararı alınmıştı. Koruma kurulu da 30 Kasım 2007’de bu hukuksuzluğa ortak olmuştu.

Semtteki yıkımlar 2011 yılı itibariyle başlamış, sakinler “yenileme” adı altındaki proje nedeniyle mahallelerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, kurul kararı ve avan projelerin iptali istemiyle dava açmış, ancak bilirkişi raporunu dayanak alan İstanbul 3. İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Kararı temyiz eden Mimarlar Odası’nın talebini Danıştay haklı bulmuş ve mahkemenin kararını bozarak, dosyayı yeniden 3. İdare Mahkemesi’ne göndermişti.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler