SYKP Emek Konferansı yapılıyor

SYKP’nin düzenlediği “Özgürlük İşçilerle Gelecek” şiarıyla yapılan Emek Konferansı İstanbul’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı.

SYKP Emek Konferansı yapılıyor

SiyasiHaber

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) tarafından düzenlenen Emek Konferansı’nın açılış konuşmalarını SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut yaptı.

SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce şunları söyledi: “Programatik olarak işçi sınıfını, siyasal mücadelenin merkezine koymamıza rağmen, Partinin kuruluşundan bu yana genel siyasal gelişmelerin ve seçimlerin öne çıkması nedeniyle bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getiremedik. Bugün yapmakta olduğumuz Emek Konferansı’nın sınıf içindeki faaliyetimize ivme kazandıracağına inanıyoruz. Burada dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte yapacağımız tartışma ve görüş/deneyim alış-verişinin ülkede işçi sınıfı hareketine ve sınıfın siyasallaşmasına katkıda bulunmasını diliyoruz.”

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, işçi sınıfının ağır çalışma ve yaşam koşullarına dikkat çekti ve işçi mücadelesinin sorunlarına ilişkin bu konferansta yapılacak değerlendirme ve tartışmaların önemine vurgu yaptı. “İşçi sınıfı mücadelesi demokrasi mücadelesiyle yakından ilişkilidir” diyen Görgün işçi sınıfının hak arama mücadelesinin sınırlarını aşarak siyasallaşması gerektiğini söyledi.

Dev Yapı-İş sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut ise işçi sınıfının en ağır koşullarda çalıştığı inşaat sektöründeki işçi mücadelesine dikkat çekti. “İnşaat sektörü, en ağır sömürünün yaşandığı, açlık, yoksulluk ve ölümden başka bir şey işçilere verilmediği bir sektör” diyen Karabulut, “Direnişten başta şansımız yok. Bu mücadeleyi işçilerle birlikte sendikalar yürütüyor ama, bu yetmez. Emekten yana tüm güçlerin ortak mücadelesi gerekir” dedi.

SYKP Emek Konferansı yapılıyor


Açılış konuşmalarının ardından panel-söyleşilere geçildi.

“Günümüzde İşçi Sınıfının Yapısı” başlıklı ilk oturumun moderatörlüğünü Sait Demir yaptı. Bu oturumda Özgür Narin “Robotlar ve Yapay Zekâ Döneminde Sömürü ve İşçi Sınıfının Güncel Durumu”; Hakan Koçak “Fabrikanın Dışında Büyüyen İşçi Sınıfına Bakmak: Hizmet İşçilerinin Profili ve Deneyimleri Üzerine Tartışma”, Aslı Odman ise “Çalışma Hayatının Aynası: İş Cinayetleri” konulu sunumlar yaptı.

Konferans'ın 2. Oturumu’nun başlığı “Kamu İstihdamının Dönüşümü ve Yeni Mücadele Olanakları”. Moderatörlüğünü Özlem Tolu’nun yapacağı bu oturumda Fuat Ercan “Kamu Hizmetleri Dönüşürken (Ticarileşme, Metalaşma, Özelleştirme) Mücadele Biçimlerini Yeniden Düşünmek”; Serkan Öngel “Kamu İhale Kanunu Eliyle Kamuda İstihdamın Dönüşümü”; Erkin Başer “Kamuda Birleşik Mücadele Arayışları” konulu sunumlar yapacak.

3. Oturum’un başlığı ise “Kadın Emeği”. Ebru Yıldırım’ın moderatörlüğünde yapılacak bu oturumda Yasemin Özgün “Kapitalizm, Ataerki ve Baskı Rejimi Sacayağında Türkiye’de Kadın Emeği ve Mücadelesi”; Dilek Hattatoğlu “Kadınların Sınıfı: Mücadele Zeminleri ve Güçbirliği Olanakları” konularında konuşmalar yapacak.

Emek Konferansı’nın son oturumunun başlığı da “Günümüzde İşçi Sınıfı Mücadelesi”. Oturumun moderatörlüğünü Tayfun Görgün yaparken, Volkan Yaraşır “Kriz ve Küresel İşçi Hareketi”; Zeki Tombak “Sınıf Mücadelesinde Gelenek ve Yenilenme”; Kenan Kalyon “İşçi Sınıfı Hareketinin Yeniden Kuruluşunun Eksenleri” üzerine sunumlar yapacak.

SYKP Emek Konferansı yapılıyor

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler