Almanya Nürnberg’de ‘Yaşayan Marksizm Sempozyumu’ düzenlendi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Örgütü’nün Marx’ın 200. yaşı dolayısıyla düzenlediği “Yaşayan Marksizm Tartışmaları”nın Nürnberg oturumu 7 Ekim 2018 Pazar günü Villa Leon Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Almanya Nürnberg’de ‘Yaşayan Marksizm Sempozyumu’ düzenlendi

AF - Nürnberg

SYKP Nürnberg Örgütü ve Immigranten Kultur Initative – Nurnberg’in organize ettiği sempozyuma SYKP’den ve Barış İçin Akademisyenler’den konuşmacılar katıldı.

3 Oturum şeklinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını SYKP Kurucu Eş Genel Başkanı Tuncay Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz konuşmasında Sosyalist Yeniden Kuruluş paradigmasının esasen toplumsal hareketlerin pratik ve teorik birikimlerini yeniden değerlendirme ve bu değerlendirmeye yaslanarak güncellenmiş bir Marksizmle yeni bir yıkıcı/kurucu hamle yapmaya dayandığını vurguladı.

1. oturumda Kassel Üniversitesinden Dr. Tolga Tören “İşçi sınıfının değişen yapısı ve yeni sınıf dinamikleri” ve Bamberg Üniversitesinden Dr. Mustafa Şener “Toplumsal sınıflar, Marksizm ve Radikal Demokrasi” konuları üzerine birer sunum gerçekleştirdiler.

Her iki konuşmacı, aktüel kapitalizmin de din, dil, ırk, cins coğrafya, tarih, vs. farklılıklarının ötesinde artı değer sömürüsü üzerinde yükseldiğini belirtirken, emek-sermaye çelişkisinin uzlaşmazlık karakterini vurgulayarak bu çelişkiyi aşmayı hedeflemeden eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya yaratma kapasitesine ulaşılamayacağına dikkat çektiler. Bunun asla diğer çelişkileri görmezden gelme, küçümseme, bir önem sırasına tabi tutma anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken her iki konuşmacı da diğer çelişkileri temel alarak yürütülen mücadelelerin sınıf mücadelesiyle bağını kuran bir paradigmanın geliştirilmesinin önemine vurgu yaptılar. Marksizmin kapitalizm karşısında işçi sınıfını temel güç alan yaklaşımın hala geçerli olması gerektiğini belirten panelistler, esas meselenin işçi sınıfının kurtuluş programının diğer toplumsal mücadele dinamiklerinin mücadele dinamiklerini gören, onlarla etkileşim ve somut pratik/programatik bağlar kuran ancak kendini onlar yerine ikame etmeyen bir hatta doğru genişletilmesi olduğuna dikkat çektiler.

Radikal Demokrasi tezlerinin de esas olarak emekle sermaye arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi görmeyen, en hafifiyle bu çelişkinin uzlaşmaz karakterini görmezden gelen yaklaşımıyla kapitalizmi aşma kapasitesine ulaşamayacak perspektifler sunduğuna dikkat çekildi.

2. oturumda ise SYKP kurucularından Mahir Sayın “Marksizm, proletarya enternasyonalizmi ve 21. Yüzyılda ulusal sorun” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sayın enternasyonalist olmayan bir Marksizmin düşünülemeyeceğini dahi söyleyerek, bu meselenin sosyalizm mücadelelerinin ve deneyimlerinin kaderlerini belirleyecek ölçüde önemli ve belirleyici olduğuna dikkat çekti.

“Marksizm ve Toplumsal Hareketler” (LGBTEQİ, Ekoloji, Feminizm, Göç) başlığı altında gerçekleşen 3. oturumda ise Barış İçin Akademisyenler’den Dr. Eylem Çamuroğlu Çığ, Dr. Bedir Yılmaz ve Dr. Ünsal Çığ birer sunum gerçekleştirdiler.

Feminizm, ekoloji mücadelesi, LGBTİQ hareketleri, göç ve göçmenlik hareketlerinin tarihsel gelişmelerinin ve güncel durumunun aktarıldığı konuşmalarda bu hareketlerin Marksizm ve genel olarak da sınıf mücadeleleri tarafında nasıl karşılandığını aktaran sunumlar yaptılar, aktüel ihtiyaçlara dikkat çektiler.

SYKP Avrpa’nın geçtiğimiz yıl Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlediği paneller/sempozyumlar dizisinin bu yılki teması olan “Yaşayan Marksizm” panel ve sempozyumları Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde düzenlenmeye devam ederken, final sempozyum 15-16 Aralık’ta İsviçre’nin Zürich kentinde düzenlenecek.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler