Sayıştay TAEK'te usulsüzlük tespit etti

Sayıştay, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda sözleşmeli personele yıllardır ödenen ücretlerin yasal dayanağının olmadığını tespit etti.

Sayıştay TAEK'te usulsüzlük tespit etti

Sayıştay’ın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) denetim raporunda, “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” bölümünde dikkat çeken bir bulguya yer verildi. Kurumda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personele ödenen ücretlerin ve diğer özlük haklarının yasal dayanağının bulunmadığına dikkat çekildi.

Sayıştay bu konunun 2012- 2016 yılları arası denetim raporlarında bulgu olarak ifade edildiğini, ancak bu sorunlarla ilgili 2017 yılında da herhangi somut bir çalışmanın yapılmadığının görüldüğüne dikkat çekti.

TAEK'in yanıtı kabul edilmedi

Sayıştay’ın bu eleştirisine uzun bir yanıt veren kurum, kadro karşılığı sözleşmeli statüde personel çalıştırılmasının yasal dayanağının olduğunu savundu. 1982 yılından beri uygulanan bu düzenlemenin mevzuata uygun olduğunu ileri süren kurum yanıtının sonunda ise Sayıştay’ın tespitleri doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için 2 Aralık 2016 tarihinde yasa tasarısı hazırlanarak yasalaştırılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderildiğini, sürecin sonucunun beklendiğini bildirdi. Kurumun yanıtını yeterli bulmayan Sayıştay, idarenin yanıtlarına katılmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Düzenleme önerildi

Sayıştay, kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenen maaş ve ikramiyelerin yasal dayanağı olmadığına işaret ederek, iki öneride bulundu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ’nun yanıtında “kurumun yeniden yapılandırılacağı kanun tasarısı” hazırlandığının belirtildiğine işaret eden Sayıştay, bu tasarı yasalaşıncaya kadar sözleşmeli personelin mali ve diğer haklarının “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre düzenlenmesini istedi. 

Sayıştay, “Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenen maaş ve ikramiyelerin yasal dayanağa kavuşması ve aynı işi yaptıkları halde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personele yapılan ödemeler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması için kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin özlük haklarının anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince yasa ile açıkça düzenlenmesi, önerilir” vurgusu yaptı.

Bakan yanıt vermedi

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e konuyu anımsattı. Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Bakan Dönmez’e şunları söyledi: “Kurumda sözleşmeli personele yapılan ücret ve özlük haklarıyla ilgili ödemelerin yasal dayanağı yok. Bununla ilgili de, siz özel sektörden geliyorsunuz ama kamuda bu çok önemli. Bundan dolayı birçok bürokratın başı yanar. Yasal dayanağı olmadan ücret ve özlük haklarıyla ilgili ödemeler yapılıyor, sonra da ‘kurumun yeniden yapılandırılacağı ve kanun tasarısı kanunlaşıncaya kadar idare edilmesi gerekir’ gibi bir cevap veriyor. ‘Kurum yeniden yapılandırılacak, şimdi idare edelim’ deniliyor. Kanun olmadan ödeme yapılabilir mi ?” Bakan Dönmez ise Kuşoğlu’nun bu eleştirilerine yanıt vermedi. 

Cumhuriyet

Etiketler: TAEK, Sayıştay

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler