Salgın sürecinde, ücreti ödenmeyen kadın emeğinin sömürüsü arttı

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, küresel salgın sürecinde ücreti ödenmeyen kadın emeği sömürüsünün arttığını ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Salgın sürecinde, ücreti ödenmeyen kadın emeğinin sömürüsü arttı

SiyasiHaber/Nuran Gelişli

“Ortada karşılığı ödenmeyen muazzam bir emek duruyorken erkek egemen kapitalist düzen kadınların bu emeğine karşılıksız el koyuyor, değersizleştiriyor ve kamusal alandaki emeğine de ikincil bir konum biçiyor” denilen raporda, cinsiyetler ve onların ücretsiz emeği üzerindeki orantısız etkilerine dikkat çekildi

“Rapor, kadınların, yaşamın sürmesi ve sermayenin ihtiyaç duyduğu işgücünün her gün yenilenmesi, yaşlı, engelli kişiler için gerekli bakım hizmetleri ve hane içi üretimi için gerekli emeği karşılıksız olarak sunuyor. Diğer taraftan dışarıdan ücret karşılığı alınan kimi hizmetlerin kesintiye uğraması, artan hijyen uygulamaları, eğitime evden devam edilmesi, evde olası hasta bakımı kadınların, kendilerine yüklenmiş toplumsal cinsiyet rollerini ağırlaştırdı. Psikolojik yükleri arttı” denilen rapor, Birleşmiş Milletler’in “Politika Özeti Covid-19’un Kadınlar Üzerine Etkisi 9 Nisan 2020” raporuna yer veriyor.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı “Politika Özeti Covid-19’un Kadınlar Üzerine Etkisi 9 Nisan 2020” raporuna göre,

Kadınlar ücretsiz bakım ve ev işleri için günlük ortalama 4,1 saatini ayırırken, erkekler 1,7 saat ayırıyor.

Kadınların evde sundukları sağlık bakım hizmetlerinin karşılığı, küresel gayrisafi hasılanın %2,35’ine yani 1,5 trilyon USD’ye eşittir.

Buna yaşlı çocuk ve diğer bakım hizmetlerini eklediğinizde bu rakam 11 trilyon USD’ye çıkıyor.

ILO’nun 2018 yılında yayınladığı “İnsan Onuruna Yakışır Bir İş Geleceği için Bakım Emeği ve Bakım işleri” adlı raporunda ise,

Ücretsiz bakım hizmetleri için harcanan zaman 16,4 milyar saat/gün.

Bu hizmetlerin dörtte üçü kadınlar tarafından karşılanıyor. Bu da günlük çalışma süresini 8 saat olarak aldığımızda 2 milyar tam zamanlı işe denk geliyor.

bir1

“Karşılığı ödenmeyen muazzam bir değer”

Ücretsiz bakım emeği ve ev içi emek iktisadi açıdan muazzam bir değer yaratmasına rağmen, kadınların üzerine karşılıksız olarak bırakılan bu işler nedeniyle kadınlar kamusal alandaki haklarını ve özgürlüklerini kullanmada ayrımcılığa maruz kalıyor. 

Emek piyasasında kadının ücretli emeği değersiz ve niteliksiz işler olarak nitelendiriliyor, kadın emeği ağırlıklı olarak esnek ve güvencesiz, daha çok kayıt dışı işlerde istihdam ediliyor.

bir2

Küresel salgın kadının iş yükünü artırdı

Küresel salgını önlemek için alınan tedbirlerin kadının ev içindeki yükünü artırdığı belirtilen raporda, artan yüklere dair şu tespitler yapıldı;

“Pandemide alınan ilk önlemlerin başında okulların kapatılması geldi. Ve 20 milyonu aşkın üniversite öncesi eğitimde bulunan öğrenci evlerinde eğitme başladı. Bununla birlikte çocukların eğitim yükü ve takibi de çoğunlukla kadınların işleri arasına eklendi. Sadece fiziki yük değil, yeterli korunmanın sağlanması, hijyenin sağlanması, aile bireylerin korunması noktasında kaygı arttı.

Karantina döneminde ücretli işlerinde çalışmaya devam eden kadınlar, artan ev işleri yükü ile ücretli işleri arasında sıkıştı”

Raporda kadına yönelik ayrımcılık ve eşitsizliklerin giderilmesi için önerilere de yer verildi.

“Olağanüstü dönemlerden çıkmak olağanüstü çabaları gerektirir. Ancak olağanüstü çabaların cinsiyetlere dağılımı da eşit olmalı.  Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak görülmesi, hakların kullanımında eşitlik sağlanması önemlidir. Yaşamın her alanında gerçek eşitliğin sağlanması için devletin kurumlarından başlayarak sendikalara, siyası partilere, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine kadar tüm örgütlere görevler düşmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, bakım sektörüne odaklı bir ekonomik dönüşüm programı hayata geçirilmelidir. Sendikalar ise kendi bünyelerinden başlayarak yaşamın her alanında eşitlik bilincini güçlendirecek politikaların yaratıcısı, savunucusu ve uygulayıcısı olmalıdırlar.”

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler