Sağlıkçılardan video klip: Hastanede şiddet olmaz şiddetle çözüm falan olmaz

15 Mart’ta Ankara’da Beyaz Miting’te buluşacak olan sağlık örgütleri, sağlıkta şiddete karşı farkındalık yaratmak için bir video klip yayımladı. Rap tarzında bir parçanın yer aldığı video klipte “Olmaz olmaz hastanede şiddet olmaz, şiddetle çözüm falan olmaz" sözleri yer alıyor.

Sağlıkçılardan video klip: Hastanede şiddet olmaz şiddetle çözüm falan olmaz

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri,15 Mart Ankara’da Büyük Beyaz Miting’te buluşacak. Ankara Anadolu Meydanı’nda (Tandoğan) gerçekleşecek ‘Sağlık’ta Şiddete Karşı Beyaz Miting’ saat 12.30 da gerçekleşecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Veteriner Hekimleri Odası (VHO), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin (Tüm-Rad Der) ortak çağrısıyla gerçekleşecek 15 Mart Beyaz Miting öncesi, bir video klip yayımlayan sağlık meslek örgütleri, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Video Klip 16 Ocak 2020'de hayatını kaybeden TTB Yüksek Onur kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt anısına ithaf edildi.

 

 

Video klipte yer alan şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle

 

“Tansiyonu düşür… tansiyonu düşür…

Doğduğunda kim baktı sana

Ateşin çıktığında kim baktı sana

Baban hasta olduğunda kim baktı ona

Eşin doğum yaptığında kim baktı ona

Kim baktı ona, kim baktı sana

Kanser oldu bir yakının kim baktı ona

Ağrın oldu ilaç verdi doktor

Kolay gibi görünse de inan bu iş çok zor

Tansiyonun çıktı, böbrek ağrın oldu

Kırıkların oldu, diş ağrın zordu

Yaralara dikiş, öksürüğün çoktu

Peki bunlar olduğunda kim baktı sana

Olmaz

Hastanede şiddet olmaz

Şiddetle çözüm falan olmaz

Dişçiye, filmciye, hemşireye, doktora el kalkmaz

Ollmaz

Hastanede şiddet olmaz

Şiddetle çözüm falan olmaz”…

 

FRN2ko

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler