Sağlık emekçileri: 24 Haziran’da oyumuz sağlığı toplumsal bir hak olarak gören HDP’ye!

Sağlık hizmet üretiminin tüm bileşenlerinin katıldığı, kamuda ve özelde çalışan, aralarında hekim, akademisyen, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, diş hekimi, eczacı, sağlık öğrencilerinin yer aldığı yüzden fazla sağlık emekçisi 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy vereceklerini açıkladı.

Sağlık emekçileri: 24 Haziran’da oyumuz sağlığı toplumsal bir hak olarak gören HDP’ye!

SiyasiHaber – Sağlık Birimi

Sağlık emekçileri sağlığı toplumsal bir hak olarak gördüğü ve yeni yaşam çağrısının aynı zamanda sağlık çağrısı olduğu gerekçeleriyle oylarını HDP’ye vereceklerini açıkladılar. Basın açıklamasına, ihraç edilen akademisyenlerin yanı sıra bir çok ilden 100'den fazla sağlık emekçisi katıldı.

Basın açıklamasında HDP’nin programında, performans sisteminin, her türlü cepten ödeme ve prim sisteminin kaldırılacağı, şehir hastaneleri projelerine son verileceği gibi kâr amaçlı değil toplumsal yarar amaçlı sağlık hizmet üretimi ilkesine yer verildiğinin altı çizildi.

Basın açıklamasında, HDP’nin 20 sağlıkçı milletvekili adayı gösterdiği, bunlardan en az 10’unun seçilme şansı yüksek yerlerden gösterildiği belirtildi. Toplantıya sağlık emekçisi 4 HDP’li milletvekili adayı da katıldı. Saliha Aydeniz (Diyarbakır), Serdar Kuni (Şırnak), Tülya Aytekin ve Cennet Avcı (Ankara) milletvekili adayları olarak etkinliğe katılarak HDP’nin sağlık programı ile ilgili bilgi verdi.

Sağlık emekçilerinin açıklamasında “Biz sağlık emekçileri Yeni Yaşam çağrısını, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir toplum çağrısı olarak gördüğümüz için 24 Haziran’da oylarımızı HDP’ye veriyor ve tüm sağlık emekçilerini HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz” dendi.

Sağlık emekçilerinin açıklamasının tamamı şöyle:

Bizler bu ülkenin, eşitlikçi, özgür ve dayanışmacı bir dünyanın hayallerini kuran sağlık emekçileri olarak tüm kamuoyuna ilan ediyoruz ki,

Toplumun gereksinimlerine göre yerinde, yeterli ve doğa ile uyumlu üretimin olduğu, gelirin eşitlik anlayışı ile paylaşıldığı bir toplumsal düzeni sağlıklı olmanın altyapısı olarak tanımladığı için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, ekolojik ve sosyal bir toplum sözleşmesi önerdiği için…

Toplumsal hakların güvence altına alınmasını, doğanın korunmasını, ülkede, Ortadoğu’da ve dünyada sağlık için en büyük tehdit olan savaşa karşı barışı savunduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Erkek iktidarının kadına söz, yetki, karar hakkı vermeyen, kadını ve kadın bedenini sürekli olarak denetlemeye çalışan, kadın düşmanlığını kışkırtan, kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı körükleyen, kadını erkeğe hizmet ve biat için yaratılmış bir varlık olarak gören anlayışa karşı; kadın özgürlükçü yeni bir toplumsal düzenin savunucusu olduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini inkâr eden ve hâkim olan heteroseksizm üzerinde yükselen düzene karşı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldırarak LGBTİ'lerin eşit ve onurlu yaşam sürdürebilmelerinden yana olduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm din, inanç ve mezheplerin kendilerini özgürce ifade etme haklarını savunduğu için… 

Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını savunduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Esnek ve güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya karşı örgütlü ve güvenceli çalışmayı savunduğu,  işçilerden  ve emekçilerden yana olduğu için …

İşçi cinayetleri ve meslek hastalıklarına karşı mücadeleyi önüne hedef olarak koyduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Eğitim sisteminin özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikte ve  anadili temelinde çok dilli hale getirilmesinden yana olduğu için…

Özgür düşüncenin, akademik üretimin, insan ve doğa yararına bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve çoğaltılmasını savunduğu; özgür, demokratik bir üniversite yapılanmasını kurmayı hedeflediği için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Demokrasiyi temsili meclisle sınırlı görmeyerek  yurttaşların tartışma, örgütlenme ve karar mekanizmalarına doğrudan katılımının önündeki tüm engellerin kaldırılması, her düzeyde halk denetiminin geliştirilmesi, halkın söz ve karar hakkının savunulmasından yana olduğu için…

İşleyen darbe mekaniğinin ve OHAL’in yarattığı tahribatları ortadan kaldırmaya talip olduğu, KHK’lar ile medeni ölü haline getirilmeye çalışılan bizlerin, mücadelemizde  yanımızda olduğu için…

Kaynakları sömüren mafyatik ilişkilere ve ekonomik krizi yaratan düzene gerçek tek alternatif olduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

***

Sağlığı toplumsal bir hak olarak görüp diğer tüm toplumsal haklarla birlikte ele aldığı için…

Sağlıklı varolabilme-yaşama ortamının ve olanaklarının sağlanmasını sağlık hakkı için vazgeçilmez olarak ele aldığı için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Kâr amaçlı sağlık hizmet üretimini sağlık açısından tehdit olarak görüp sağlık kurumlarının yeniden asli işlevlerine döndürülmesini öncelikli hedefleri arasında koyduğu için…

Sağlık hizmetlerinde prim, katkı-katılım payı, ilave ücret gibi her tür vatandaştan para alan uygulamalara son vereceği için…

Döner sermaye, performansa dayalı ücretlendirme, toplam kalite yönetimi, yalın üretim gibi kâr odaklı uygulamalara son verip toplumsal yararı esas alan çalışmayı ilke edindiği için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Halkın parasını çarçur eden, kentlerin hafızasını silen, ekolojiyi yok sayan, kâr etmeyi temel amaç edinen, sağlık emekçilerini hastaya ve mesleklerine yabancılaştıran, beş yıldızlı otel konforu ve sağlık sorunlarının çözümünün yeni kıbleleri olarak gösterilen devasa şehir hastaneleri projelerine son vereceği için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlere öncelik verdiği, tüm sorumluluğun bireye yüklendiği kişisel korunma değil, kamunun devreye girdiği toplumsal korunmaya öncelikli verdiği için…

“Halk Sağlığı Birimleri” ile sağlığın toplumsallaşması çalışmalarını önüne koyduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimini esas alarak üretilmesini savunduğu için…

Ülkede yaşayan herkesin yararlanabileceği eşit, parasız, ulaşılabilir, bilimsel-nitelikli ve anadilinde bir sağlık hizmet sunumunu savunduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

Saglık hizmetinin birey ve toplum üzerinde bir iktidar aracı olarak kullanılmasına karşı çıktığı için…

Sağlık hizmetlerinin demokratikleştirilmesinden yana olduğu için 24 Haziran’da Oyumuz HDP’ye!

***

Biz sağlık emekçileri Yeni Yaşam çağrısını, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir toplum çağrısı olarak gördüğümüz için 24 Haziran’da oylarımızı HDP’ye veriyor ve tüm sağlık emekçilerini HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz.

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler