Sağlık Bakanlığı’ndan genelge: Mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan atamalar yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği 6 Nisan tarihli genelgesiyle İstanbul'a yapılacak atama taleplerinin, mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan ivedilikle yerine getirilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan genelge: Mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan atamalar yapılacak

 

Bakanlıktan illere gönderilen genelgede, "30 Mart 2020 tarihinden önce, İstanbul iline, diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak olup ivdelikle  göreve başlamaları sağlanacaktır. Pandemi sürecinde, devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa edeb tabip/ uzman tabipler, 4924 sayılı kanuna tabi çalışan tabip/ uzman tabipler ile 663 sayılı KHK’te tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/ uzman tabiplerin taleplerine istifade, bakanlığımızca da uygun görüşmesi halinde, İstanbul iline, mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabii olmadana atamaları yapılarak ivedililikle göreve başlamaları sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı. 

Genelgede bu süreçte İstanbul'a eczacı ve hemşire, hemşire yetkili ebe, biyolog, sağlık memur, sağlık teknikeri, acil tıp teknisyeni kadrosunda olup da görevlendirme talep eden personelin, bu talepleri  mevzuatta aranan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan yerine getirilerek görevlendirilmeleri yapılacağı da belirtildi. 

Genelgede, "2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre İstanbul ilinde kurulu bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen aday tabiplerin, atamaları yapılarak ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecek" denildi. 

 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler