‘Sağlık Bakanlığı TTB’ye açtığı davada ‘dürüstlük’ kuralına uymadı’

Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Konsey üyeleri hakkında açtığı davanın ön inceleme duruşması görüldü. Davada Bakanlığın suç duyurusu dilekçesinde soyut ifadeler kullandığı belirtilerek, Bakanlığın dürüstlük kuralına aykırı davrandığı dile getirildi.

‘Sağlık Bakanlığı TTB’ye açtığı davada ‘dürüstlük’ kuralına uymadı’

Tamer Arda Erşin’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Konsey üyeleri hakkında açtığı davanın ön inceleme duruşmasında, Bakanlığın dava dilekçesinde soyut ifadelerin olduğuna dikkat çeken TTB avukatı Ziynet Özçelik, “Dilekçede çelişkili ve soyut ifadeler yer almaktadır. Davanın bu şekilde açılması dürüstlük kuralına aykırıdır” dedi. Mahkeme Başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek müzekkerenin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 29 Haziran tarihine erteledi.

Sağlık Bakanlığı, Afrin’e başlatılan askeri operasyona ilişkin ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı bildirisiyle barış çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davanın ön inceleme duruşması görüldü. Duruşmaya, TTB Merkez Konsey üyelerine destek olmak için CHP Ankara Milletvekilleri Eren Erdem, Mehmet Tüm, Murat Emir, KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, THİV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut ve TTB üyeleri katıldı.

‘Dürüstlük kuralına aykırı’

Mahkeme Başkanı davalı taraflara ilgili belgelerin iletilip iletilmediğini kontrol etti ve taraflara gerekli belgelerin iletildiğin söyledi. Davayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye yazılan cevap olmadığını aktardı. Sağlık Bakanlığı avukatı şikayet dilekçelerini aynen tekrarladıklarını belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek müzekkerenin beklenmesine gerek olmadığını, davanın açılarak 3 ay içerisinde sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. TTB avukatı Ziynet Özçelik, dava dilekçesinde belirsiz zaman diliminde belirsiz olaylara atıfta bulunulduğunu ve dava dilekçesinde somutlaştırma hususunun dikkate alınmadığını söyleyerek, “Dilekçede çelişkili ve soyut ifadeler yer almaktadır. Davanın bu şekilde açılması dürüstlük kuralına aykırıdır” dedi. Özçelik, davacının hangi somut olaya dayanarak davayı açtığını açıklaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu bizim savunma yapabilmemizin ön koşuludur” diye vurguladı.

Mahkeme Başkanı, TTB Merkez Konseyi’nin görevine son verilmesi ve yerine yenilerinin seçilmesinin istenildiğini belirtip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkerenin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 29 Haziran’a erteledi.

Barış istemek ‘amaç dışı faaliyet’miş

Bakanlık, dava dilekçesinde, “Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı Kanuna göre hekimler arasında mesleki deontolojiyi güçlendirmek, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kanun’un ek 2’nci maddesi, Birliğin amaçları dışında faaliyet göstermesini yasaklamıştır” diyerek, TTB Merkez Konsey üyelerinin amaçları dışında faaliyet yürüttüğünü ileri sürüyordu.

‘Savaş insanlık dramıdır’ demişlerdi

TTB’nin Afrin açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyordu: “Biz hekimler uyarıyoruz. Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”

Merkez Konsey’de yer alan isimler

TTB Merkez Konsey Üyeleri şöyle: “Başkan Dr. Mehmet Raşit Tükel, 2. Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, Genel Sekreter Dr. Sezai Berber, Muhasip Üye Dr. Hande Arpat, Veznedar Üye Dr. Selma Güngör, Üyeler Dr. Ayfer Horasan, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Taner Gören, Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Dursun Yaşar Ulutaş, Dr. Bülent Nazım Yılmaz.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler