Politik bir zemin: “Kadın Emeği Platformu” – Halime Ç

Politik bir zemin: “Kadın Emeği Platformu” – Halime Ç

Kadın Emeği Platformu (KEP), ilk çıkışını, geçtiğimiz yılın son aylarında AKP hükümetinin kadın istihdamına dönük “Kadınlara müjdeler olsun!” yasa paketi haberlerine/reklamlarına karşılık, “AKP’nin istihdam paketi kime müjde?” manifestosuyla gerçekleştirdi. Yaklaşık kırk sendika, parti, kadın ve meslek örgütlerinden kadınların bir araya gelerek oluşturduğu platform, muştulanan ancak içeriğinin bir türlü kadınlarla paylaşılmadığı torba yasa taslağını masaya yatırdı. Hem yasanın oluşturuluş sürecini ki hükümet hiçbir biçimde kadın örgütleri ile müzakere etmemişti, hem de taslağın kadın emeğini erkek egemen düzene uyumlu olmakla birlikte neoliberal politikalar doğrultusunda biçimlendirmesini hazırladıkları broşür yoluyla teşhir etti.

Broşürde platform bileşenleri paketin sunuluşundaki “doğum izni” veya “doğum yardımı” gibi kadınlara cazip gelebilecek cımbızlamaların esasını ayrıntılı ele aldı. Kadınlar hükümetin hali hazırdaki kadın bedenine dönük saldırılarına -kürtaj yasaklama çalışmaları- ve kadınları anneliğe hapsedici buyurgan “3 çocuk doğur” söylemlerine de dikkat çekerek; kadınların güvencesiz, esnek ve düşük ücretli çalıştırılmasına itiraz etti.

Platform basın yoluyla, erkeklerin devredilemez çocuk bakım sorumluluğunun belirlendiği bir yasa düzenlemesini, çocuk bakımından kaynaklı izinlerin ücretlendirilmesini, aile içinde kadın erkek eşitsizliğinin son bulmasını, emek piyasasında kadın emeğinin değersizleştirilmesine dönük uygulamalarının terk edilmesini içeren taleplerini açık ve net biçimde duyurdu.

Platform Türkiye genelinde örgütleniyor

Daha sonra, Gezi sürecinden de gelen deneyimlerle birlikte, kadınları bir araya getirebilecek, sorunları dillendirecek, sorunların ortaklığını görünür kılacak forum etkinliği düzenlendi. Forumda esnek çalışmaya zorlanan çeşitli iş kollarından kadınlar çalışma hayatlarında yaşadıkları emek sömürülerini, kadın kimliğinden dolayı yaşadıkları zorbalıkları kadınlarla paylaştılar. Kadınlar kadınlarla konuştu; kadınlar birbirlerini dinleme fırsatı buldu.

Tarlada çalışan tarım işçisinden, kendilerine haber verilmeden işlerinden çıkartılan, gösterdikleri direnişle emek tarihinde önemli yere sahip olan Kazova emekçilerine; ev işçilerinden mimarlara kadar pek çok kadın forumda söz aldı. Farklı gelir dağılımı, eğitim durumlarına karşılık çalışma hayatlarında kadınlık durumlarından kaynaklı yaşanan eşitsizliklerin dillendirilmesinde platformun etkinliği zihin açıcı oldu.

Buraya kadar sıraladığım çalışmalar Platform’un İstanbul ayağıydı. Türkiye çapında kadın örgütlerinin ortak çalışmalarına zemin oluşturma gayretinde olan Platform, İzmir ve Ankara’ya da örgütlenme çalışmalarını taşıdı. Kadınlar forumlarla, sokak eylemlikleriyle kısıtlı olan kadın haklarının sermaye ve erkekler karşısındaki törpülenişine ses çıkardılar. Birbirlerine değerek içselleştirilmiş ayrımcılık deneyimlerini paylaştılar. İş yerlerinde erkek çalışanlarla kendilerini karşılaştırdılar, işten çıkarılışlarda neden kadınların ilk sırada olduğunu tartıştılar. Ocak ayı içerisinde Antalya Kadın Emeği Platformu da kuruldu ve hızla çalışmalarına başladı.

Politik bir zemin olarak KEP

Kadın Emeği Platformu’nun erkek ve sermaye iktidarının kadın emeğini değersizleştirmeye dönük politikalarını deşifre etmesi, taleplerimizi yüksek sesle duyurması, ortaklaşmış politikalar üretmesi biz kadınlar için çok önemli. Farklı kadın örgütlerini kapsıyor oluşu keza önemini arttırmakta. Belirli günler dışında kadın örgütlerinin ortaklaşa çalışmaları örgütlerin gündemleri, Türkiye’nin gündem krizleri nedeniyle pek mümkün olamamakta. El birliği ile kurulan KEP’i kadın politikalarının ortaklaştırılmasında etkili bir politik zemin olarak görmek gerek. Gündemi sürekli yoğun olan Türkiye’nin iç politikasında kadın politikasını görünür kılmak, uygulamaya geçecek olan “gizli” yasa paketlerini kadınlar açısından ıskalamamak için platformu diri tutmak da biz kadınların sorumluluğu. Patriarkal düzenin beden ve kimlik politikalarına paralel kadın emeğinin evde erkeğe hizmetçi, bakıcı; çalışma hayatında sermayeye ucuz ve vazgeçilebilir emek gücü olarak sunulması kadınların birlikteliğinden gelen güçle engellenebilir.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler