‘Odamıza, birliğimize ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz’

Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın düzenlediği ortak basın açıklamasında meslek örgütlerine yönelik yasa değişikliği çalışmasının amacının "Sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmak" olduğu ifade edildi

‘Odamıza, birliğimize ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz’

 

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADHO), Ankara Eczacı Odası (AEO) ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın (AVHO) ortak basın açıklamasında, meslek örgütlerine yönelik yasa değişikliği çalışmasına tepki gösterilerek “Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri bölünemez, parçalanamaz” denildi.

Açıklamada, “Bilinmelidir ki meslek birlikleri ve odaları kamu, özel ve sözleşmeli tüm üyelerinin de desteğini arkasına alarak demokratik ilkeler ve mesleki etik değerler ışığında mücadelesini sürdürmeye ve dayatmalara karşı durmaya devam edecektir” denildi.

Basın açıklamasında, meslek birlikleri ve odalarının evrensel sorumlulukları hatırlatılarak “Çok sayıda meslek kuruluşu, kamusal yetkinin, kamusal denetimin, kamusal disiplinin yok olması demektir. Çok sayıda HSK, çok sayıda Cumhurbaşkanı fikri nasıl kamusallık ile bağdaşmaz ise, çok sayıda meslek kuruluşu da aynı oranda bağdaşmaz. Kamusallığın yok olması ise, önce meslek nosyonunun kendisinin, hemen akabinde ise bu mesleklerin icrasından doğrudan doğruya halkın olumsuz etkilenmesi demektir”ifadelerine yer verildi.

 

Amaçları yandaş bürolar kurmak

“Ülkemizde ‘meslek birlikleri ve odalarının’ iktidarın ve yandaşlarının hedefinde olmalarının nedeni meslek birliklerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmeleri ve daha çağdaş bir toplum, daha nitelikli ve eşit bir yaşam yolundaki gayret ve çalışmalarıdır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının düzenlediği ve denetlediği meslekler, ticari faaliyet değildir. Sonuç itibari ile amaç siyasi iktidara bağlı, iktidarın hiç bir söylem ve eylemini eleştirmeyen, üyelerinin ve toplumun yararını umursamadan gücün yanında yer alan, akıl ve bilimin ışığında değil otoriter iktidardan aldığı emirle yol alan, nitelikten yoksun politik skandallarla dolu rant projelerini onaylamayı kendine görev sayan, mesleki ahlak ve evrensel etik ilkelerden yoksun sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmaktır.

Ancak bilinmelidir ki meslek birlikleri ve odaları kamu, özel ve sözleşmeli tüm üyelerinin de desteğini arkasına alarak demokratik ilkeler ve mesleki etik değerler ışığında mücadelesini sürdürmeye ve dayatmalara karşı durmaya devam edecektir.”

(BirGün Gazetesi)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler