Munzur’da ‘ÇED gerekli değil’ kararına iptal

Munzur’da ‘ÇED gerekli değil’ kararına iptal

Mahkeme, Munzur’a kurulması planlanan bakır ve gümüş madeni için Tunceli Valiliği’nin verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir‘ kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu kararla, ilk kez Munzur Vadisi’ndeki bir madencilik faaliyeti yargıya takıldı.

Elazığ 2’nci İdare Mahkemesi, Munzur havzasına kurulması planlanan bakır ve gümüş madeni için Tunceli Valiliği’nin verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir‘ kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Tunçpınar Madencilik, Dersim’in Sin mezrası mevkiinde altın ve bakır maden kurmak için Tunceli Valiliği’nden ‘ÇED gerekli değildir’ kararını alınca Mayıs 2014 tarihinde bu kararın iptali istemiyle Elazığ 2. İdare Mahkemesi’ne dava açılmış ve mahkeme bölgede bilirkişi incelemesi istemişti.

Bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu 31 Aralık 2014 tarihinde Elazığ 2. İdare Mahkemesi’ne sunmuştu.

Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, bilirkişi heyetinin raporunda;

* Munzur havzasında saptanan 1518 bitki türündenden 43’ünün bölgeye ait endemik türler olduğu,

* Fauna yönünden zengin olduğu belirtilen bölgende kırmızı pullu alabalık, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, ur keklik, kaya kartalı, kurt, boz ayı, kızıl tilki, yabani tavşan, kaya yedi uyuru, vaşak, sansar, porsuk gibi canlıların bölgede yaşam sürdüğü,

* Anadolu Parsı ve İran Parsı’nın bölgede yaşadığına dair işaretlere rastlanıldığı,

* Proje nedeniyle yeraltı ve yerüstü sularının kirlenebileceği, dolayısıyla yörede ekolojik dengenin bozulacağı bilgilerine yer verilmişti.

Raporu dikkate alan mahmeke, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğinin belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Yürütmeyi durdurma kararının ardından bilirkişi raporunu inceleyen Elazığ 2’inci İdare Mahkemesi, ÇED raporunun gerekli olmadığına ilişkin kararı hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkemenin kararında iptal gerekçesi şöyle belirtildi:

“Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, proje alanında ve çevresindeki özellikle flora ve faunanın geri dönüşümsüz şekilde kaybına sebep olabileceği; yer üstü ve yeraltı sularının ve proje çevresi topraklarının giderilmeyecek ölçüde kirlenebileceği, yörede ekolojik dengenin bozulmasına yol açabileceği, mevcut proje tanıtım dosyasının yukarıda belirtilen eksikliklere yönelik olarak yeterli teknik bilgilerle ayrıntılı olarak hazırlanmamış olması nedeniyle, eksik olarak yeterli teknik bilgilerle ayrıntılı olarak hazırlanmamış olması nedeniyle eksik olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasına dayalı olarak tesis edilen dava konusu bakır ve gümüş madeni sahası projesine yönelik ‘çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’

Etiketler: çed, HES, Munzur, santral

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler