Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası`na destek

KMO Yönetim Kurulu’nun mahkeme kararıyla görevden alınması üzerine TMMOB’a bağlı 24 oda bir araya gelerek bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamada, “TMMOB ve bağlı odalarının siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokulmak istendiği” belirtildi.

Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası`na destek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası yönetimine karşı açtığı davada 25 Eylül Pazartesi günü Yönetim Kurulu'nun görevden alınması kararı verildi. Anayasa’ya karşı alınmış bu kararı protesto etmek ve Kimya Mühendisleri Odası’na destek olmak adına İnşaat Mühendisleri Odası’nda 27 Eylül Çarşamba günü “Darbe Hukukuna, Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz” başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, TMMOB’ye bağlı 24 oda yanında CHP’li ve HDP’li vekiller, Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, DİSK, KESK yönetici ve üyeleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu da hazır bulundu.

Basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Genel Sekreter Dr. Sezai Berber ve Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Yönetimi adına da Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal ve Dr. Zafer Çelik katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından okunan açıklamada 1983’ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmün; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesiyle işletildiği belirtildi. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Koramaz “TMMOB ve bağlı Odalarının “idari ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır” dedi.

Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğunun bildirildiğini söyleyen Koramaz, “Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur” diye konuştu.

Bakanlıkların Odaları denetlemeye yönelik talebinin ve de mahkemenin önceki gün verdiği kararın Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olduğuna dikkat çeken Koramaz “Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır” sözlerini kaydetti.

Kimya Mühendisleri Odası’yla dayanışmalarının devam edeceğini belirten Koramaz “Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü. Yaşasın haklı mücadelemiz” sözleriyle açıklamasını bitirdi.

HDK: Kimya mühendisleri odasının yanındayız

Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu da yazılı bir açıklama yayınlayarak “Kimya Mühendisleri Odasının yanındayız” dedi. 

“AKP iktidarının amacı denetim yapmak değil bilimsel, demokratik ve halktan yana muhalif kimliğini ortadan kaldırmaktır” diyen HDK açıklamasında seçilmiş bir yönetimin görevden alınmasının hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirtti. 

HDK açıklamasını “Halkların Demokratik Kongresi olarak, mahkemenin Kimya Mühendisleri Odası yönetimini görevden alma kararını kınıyoruz. TMMOB ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz” diyerek sonlandırdı.   

DİSK: Faşizme karşı omuz omuza

DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkanımız Kani Beko Kimya Mühendisleri Odası ile dayanışma açıklaması yaptı. 

“12 Eylül Darbecilerinin getirdiği ve sonrasında hiçbir hükümet döneminde kullanılmayan bir maddeye dayanarak seçilmiş oda yönetiminin görevden alınması kabul edilemez” diyen Beko, her darbe döneminde darbecilerin, iktidardan ve sermayeden bağımsız emek ve meslek örgütlerini hedef aldığını, bugün de bu hukuk dışı, adaletsiz ve antidemokratik uygulamanın amacının, Kimya Mühendisleri Odası nezdinde TMMOB'ye ve tüm bağımsız emek-meslek örgütlerine gözdağı vermek olduğunu belirtti. 

TTB: TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber de şunları söyledi:

“TMMOB’a ve Kimya Mühendisleri Odası’na yapılan bu hukuksuz tutum hepimize karşı yapılmıştır. Bakanlıkla, Genel Müdürlük baskısıyla alamadıkları odalarımızı hukuksuz bir biçimde alma gayreti içine girmişlerdir. Benzer saldırıları TTB de yaşıyor, İstanbul Tabip Odası yöneticilerinin görevden alınma davası devam etmektedir. Ancak onlar bilmiyorlar ki biz gücümüzü bilimden, emekten, demokratik gelenekten alıyoruz. Şimdiye kadar yapamadılar, bundan sonra da yapamayacaklar. Türk Tabipleri Birliği olarak her zaman TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanında olduğumuzu ve bu haksız hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ilan ediyoruz”

KESK: TMMOB’a saldırılar OHAL’in devam eden uygulamalarındandır

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, AKP'nin kurmak istediği yeni devlet ve topluma karşı bütün muhalifleri sindirmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın OHAL'in grevleri ertelemek için kullanıldığı şeklindeki sözlerini hatırlatan Gezen, “Sesini çıkaran TMMOB'ye karşı saldırılar, OHAL'in devam eden uygulamalarındandır. Kimya Mühendisleri Odası ve ve TMMOB'nin yanındayız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, hukukun kim egemense ona hizmet ettiğini söyledi. 12 Eylül'den daha ağır bir dönemden geçildiğini ifade eden Sarıhan, TMMOB'nun yanında olduklarını dile getirdi.

HDP Mardin Mithat Sancar, kimya mühendisleri odasına yapılanın münferit bir uygulama değil bir nabız yoklaması, güç yoklaması olduğunu söyledi. Sancar, burada direnç gösterilemezse başkalarına da sıra geleceğine dikkat çekti.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler