Mehmet Yuva kime hizmet ediyor?

Mehmet Yuva kime hizmet ediyor?

TUNCAY YILMAZ SVEYDALİ – Diğer Yazıları

Mehmet Yuva  18 Şubat 2015 tarihli Aydınlık gazetesinde ‘Sebatayist ve Nusayri Palavraları’ başlığıyla yayımlanan yazısında, siyasihaber.org sitesinde yayımlanan Cemil Koçak’ın ‘Atatürk İnönü’ye Nusayri  raporu yazdırdı’ başlıklı yazısı ile Süleyman Sayar’ın ‘Bir Arap Aleviden HDP’ye açık mektup’ başlıklı yazılarının Büyük İsrail Projesi’ne (BİP) hizmet ettiğini iddia etmiştir.

Arap Alevilerinden, Akdeniz Alevileri olarak bahseden Yuva; ‘ABD’nin BOP, İsrail’in BİP projesinde önemli bir yer işgal eden Barzanistan’dan Hatay-Lazkiye’ye yeni bir devlet inşa etme çabalarının ayyuka çıktığı bir dönemde Cemil Koçak adlı “palavracı” tarihçi Suriye savaşının en kirli dönemi olan Haziran 2013’te, HDP’ye yakınlığı ile bilinen siyasihaber.org adlı internet sitesinde “Atatürk 80 yıl önce İnönü’ye Nusayri raporu yazdı” başlığı altında bir yazı kaleme aldı’ diyor. Ardından aynı sitenin 8 Şubat 2015’te, bu sefer Arap Alevi olan Süleyman Sayar olarak ‘tanıttığı’ bir kişinin yazısını neşrederek, Mustafa Kemal’in Akdeniz Arap Alevilerine, kültürlerine, dillerine düşman olduğunu yazdığını söylüyor. Süleyman Sayar’ın Arap Alevilerin HDP’ye destek olması gerektiği propagandasını yaptığını da ekliyor.

Her şeyden önce, bir maddi hatayı düzeltelim: Cemil Koçak’ın bahsi geçen yazısına siyasihaber.org’dan değil, Star gazetesinin Yazarlar sekmesinden ulaştık (Koçak’ın 1 Haziran 2013 tarihli yazısı). Siyasi Haber’in yöneticilerinden de Cemil Koçak’ın kendi sitelerine hiç yazı yazmadığını, alıntı olarak dahi bu yazının bu sitede yayımlanmadığını öğrendik. Mehmet Yuva’nın, siyasihaber.org’un 2 yıla yakın arayla yayımladığı iki makaleyle nasıl “sürekli ve ısrarlı biçimde” bir “komplo” içinde olduğunu kanıtlama(!) çabasının boşa düştüğünü belirtelim.

Yuva’nın yazdıklarına göre, Koçak Atatürk’ün bir “Nusayri” düşmanı olduğunu, Akdeniz sahilini “istila” eden Nusayrilerin bölgeden temizlenmesi ve yerine Türklerin yerleştirilmesi emrinde bulunduğunu yazmış. Öyle ya, Yuva’ya göre bu raporun varlığı ile ilgili Koçak tek bir belge ve kaynak göstermemiş. Yuva’nın belgesizlik iddiası koca bir yalan. Nasıl mı? Birincisi Atatürk imzalı bahsedilen bütün raporlar TBMM arşivlerinde vardır. Eğer arşivleri taramak zor geliyorsa, Yuva, Hakan Mertcan’ın (2013) ‘Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler’ adlı kitabında da bu belge ve raporların birer kopyasını bulabilir! İkincisi, Koçak, Atatürk’ün Nusayri düşmanı olduğunu iddia etmemiştir. Fakat tek dil, tek din, tek millet, tek bayrak, tek vatan yani ulus-devlet ideolojisi inşasında Türkçe dışındaki dillerin ve alternatif ulusal taleplerin yasaklandığı da bir gerçektir. Atatürk bir ulus-devlet kurucusudur. Bu ulus-devleti kurarken de farklılıkların yok edilmesi ya da farklı azınlıkların asimile edilmesi pek çok homojen ulus-devlet yaratılması sürecinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da olagelmiştir. Bu bilgi sır değil, Atatürk düşmanlığı da değil. Herhangi bir Sosyal Bilimlere Giriş kitabını açın sanırım üçüncü sayfada bu bilgiyi bulursunuz. Türkiye’de de bir ulus-devlet olarak Türk ve Sünni vatandaşın, ‘makbul vatandaş’ olduğu da su götürmez bir gerçek. Yani ‘Atatürk bir Nusayri düşmanıydı’ ifadesi zaten indirgemecidir, nitekim Koçak’ın bunu iddia ettiği de doğru değildir. Ancak Kemalist rejim ülkenin her yerindeki diğer halklar için olduğu gibi Nusayriler için de kültürel, etnik ve dilsel bir asimilasyonun başlıca failidir.

Yuva, bu ifadeyi de bilinçli olarak çarpıtmış Kemalist hassasiyeti kaşımak ve adı geçen yazarları hedef tahtasına oturtmak istemiştir.

Süleyman Sayar ise; yazısında Arap Alevilerin tarihsel sorunlarından bahsetmiş, HDP’nin Yeni Yaşam Çağrısı’nda Arap Alevilerin de görünür kılınmasını tavsiye etmiştir. Sayar HDP’nin de eleştirisini yaparak daha kapsayıcı olması gerektiğini vurguluyor. Ancak belli ki buna da propaganda diyor Sayın Yuva. Velev ki Sayar HDP propagandası yapıyor, neden HDP’nin Türkiye’de yaşayan bütün ötekileştirilmişlerin, inanç gruplarının, emeğin ve barışın partisi olması bazılarını bu kadar rahatsız ediyor? Halkların kendilerini temsil etmeleri, her kesimin kendi taleplerini dillendirmesi neden bölücülük veya İsrail yandaşlığı olarak değerlendiriliyor? Bu mantıkla, en temel haklarını talep etmek, İsrail ajanlığıdır! İsrail ajanı olmamak/böyle itham edilmemek için, hiçbir hakkını talep etme, her türlü boyunduruğu ve sömürüyü uysallıkla kabul et! Yuva’nın mantığının varacağı yer, bu saçmalıktır.

Cumhuriyet tarihi boyunca dilleri yasaklanmış, kimlikleri yok edilmek istenmiş, Arap değil de Araplaşmış Eti Türkleri oldukları iddia edilmiş olan Arap Alevilerin bugüne kadar CHP ye yedeklenmiş olmasından ve CHP tarafından ‘çantada keklik’ olarak görülmesinden rahatsız olmayan Yuva, nedense CHP dışında oluşabilecek bir çözümden rahatsız olmuştur! Sosyalistler, Alevi Hareketleri, Kadın Hareketleri, Çerkezler, Pomaklar, Araplar, Kürtler, Ekolojistler, LGBTİ bireyler vb HDP içinde yer alan yaklaşık 40 kurum ve binlerce bağımsız insan vardır. Prof. Dr. Mehmet Yuva bunları bilmiyor mu? Eğer biliyorsa bütün bu kurumları kasıtlı olarak mı İsrail yandaşı olarak göstermeye çalışıyor? ‘Arap Aleviler böyle bir oluşumda yer alırsa’ diye ödünüz kopuyor olmasın? Aslında hem Koçak hem de Sayar haklı olduğu için BOP ve BİP gibi projelere hizmet ediyorlar ithamıyla kendinizin hizmet ettiği kurum, kuruluş veya projeleri kapatmaya çalışıyor olmayasınız Bay Yuva? Mehmet Yuva kimlere hizmet ediyor?

Mehmet Yuva’nın Suriye’de bulunan Araştırma Merkezi’nden şüpheli görüldüğü için kovulduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Kime çalışıyordunuz da sizi kovdular? Mehmet Yuva bu iddialara cevap vermek zorundadır.

TUNCAY YILMAZ SVEYDALİ – Diğer Yazıları

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler