MEB, tartışmalı değişikliklere devam ediyor: Yazılı dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde çok sayıda değişiklik yaptı. Açık imam hatip lisesinden, Anadolu lisesine geçişin önü açıldı. Okuldan atılan öğrenciler ise açık imam hatipe kaydolabilecek. Yazılı dönemi bitti; isteyen öğretmen sınavları sözlü yapabilecek.

MEB, tartışmalı değişikliklere devam ediyor: Yazılı dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde tartışmalı değişikliklere imza attı. Yönetmelik kapsamında artık okulların nakil ve geçiş şartlarını taşıması halinde isteyen öğrenciler için açık öğretim imam hatip lisesinden, Anadolu liselerine geçiş yapabilecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunmayan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilerek; açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ya da açıköğretim Anadolu imam hatip lisesine gönderilecek.

5 geç kalma 1 gün

Liselerde geç gelme sadece birinci ders saati ile sınırlı tutulacak. Ancak öğrencilerin 5 defa derse geç kalmaları durumunda bunlar birleşerek yarım gün devamsızlık olarak öğrencinin sistemine işlenecek. Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine işlenecek. Ancak devamsızlığı e-okul sistemine işleme görevi artık müdür yardımcısında olacak.

Bakanlık okullardaki yazılı sınav zorunluluğunu da kaldırdı. Değişiklik kapsamında artık haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması zorunlu olmayacak. İsteyen öğretmen, sınavlarını sözlü olarak da gerçekleştirebilecek. Sorumluluk sınavları, ikinci dönemin son haftasında da yapılacak.

Disipline düzen

Liselerde disiplin uygulamaları da düzenlendi. Disiplin cezalarından “kınama” alan öğrencilere ödül ve disiplin kurulunca toplum hizmeti çalışmalarından biri de verilebilecek. Ancak bu durum e-okul sistemine işlenmeyecek. Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek veya malını tahrip etmek, “okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar” arasına eklendi. Ayrıca kesici, delici, yaralayıcı vb aletlerle kendine zarar vermek de, “okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar” arasında sayıldı. Ayrıca öğrenciler aynı cezayı gerektiren bir başka disiplin suçu da işlese bir derece ağır cezaya muhatap olacak. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için bu süre artık özürsüz devamsızlık sayılacak.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler