Marksizm Sempozyumu 4-6 Mayıs’ta yapılacak

Sempozyumda 3 gün boyunca 20 oturumda Marksizm’e dair tartışmalar yürütülecek ve çeşitli konu ve sorunlar Marksist yöntemle analiz edilecek.

Marksizm Sempozyumu 4-6 Mayıs’ta yapılacak

Karl Marx’ın doğumunun 200. yılında düzenlenecek olan Marksizm Sempozyumu’nun geçici programı açıklandı. 4-5-6 Mayıs 2018’de Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak sempozyuma çok sayıda Marksist bilim insanı ve genç araştırmacı katılıyor. 3 gün boyunca 20 oturumda hem Marksizm’e dair tartışmalar yürütülecek, hem de çeşitli konu ve sorunlar Marksist yöntemle analiz edilecek.

Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) katkılarıyla organize edilen sempozyumun danışma kurulunda Taner Timur, Korkut Boratav, İzzettin Önder, Ahmet Tonak gibi Türkiye’nin önemli Marksistleri yer alıyor.

KHK’ler ve piyasalaşma süreciyle üniversitelerin toplum için bilgi üretme vasfını giderek yitirdiği belirtilen çağrı metninde, “Bugün Marksist kuram akademik dünyada, etraflıca tartışılma ve yeniden üretilme araçlarından mahrum. Tam da bu nedenle resmi kurumların ötesine geçen, Marksist perspektifle yapılacak bilimsel toplantılar daha da önemli hale geliyor” deniliyor.

Sempozyumun geçici programında yer alan bazı oturum başlıkları ise şunlar:

- Türkiye’de Devlet ve Rejim Tartışmaları

- Bilinç, Yabancılaşma ve Özgürlük

- Türkiye’de Marksizm ve Devrim

- Marksizm ve Mekan: Türkiye’de Kentleşme

- Neoliberal Emek Rejimleri: Yıkım ve Direniş

- Türkiye İşçi Sınıfının Görünümleri

- Marksizm ve Kültür-Sanat

- Ekolojik Yıkıma Marksist Bakış

- Diyalektik ve Yöntem Tartışmaları

- Marksizm ve Çağdaş Teoriler

- Emperyalizm ve Uluslararası Siyaset

- Marksizm ve Hukuk

- Kapitalizm ve Kriz

- Orta Sınıf Tartışmaları ve Proleterleşme

- Marksizm ve Tarih

- Grundrisse’den Kapital’e Patikalar

- Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet  

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler