Koronavirus salgını ile mücadele toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmelidir

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüsle mücadelede Hükümet’in DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı önerileri acilen muhatap alması gerektiğini vurgulayarak, bu krizden en az hasarla çıkmanın yolunun toplumsal dayanışmayı yükseltmekten geçtiğini söyledi.

Koronavirus salgını ile mücadele toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmelidir

 

SiyasiHaber

Dünyanın pek ülkesinde vaka sayısının ve ölümlerin hızla arttığı Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşmış olduğu bilgilere göre; 23 Mart itibariyle Türkiye’de 1.529 tanı teşhisi yapılmış, 37 yurttaşımız hayatını kaybettiğini bildirmiştir.

Salgın nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmak üzere meclise soru önergesi sundu. Soru önergede ‘toplumsal dayanışmaya’ vurgu yapan Hatimoğulları” DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; hükümete acil çağrıda bulunarak bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en az hasarla çıkılabileceğine vurgu yapmıştır. Yaptıkları ortak açıklama ile bu süreçte yapılabileceklere ilişkin önerilerini kamuoyuyla paylaşmışlardır. Yapılan bu önerilerin acilen muhatap alınması ve halihazırda yapılan çalışmalar açısından cevaplandırılması salgınla mücadele hayati önemdedir.“ İfadelerini kulandı

 

Soru önergesi tam metni:

Dünyanın pek ülkesinde vaka sayısının ve ölümlerin hızla arttığı Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşmış olduğu bilgilere göre; 23 Mart itibariyle Türkiye’de 1.529 tanı teşhisi yapılmış, 37 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

Korona virus salgını ile mücadele toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmelidir. Bütün bir ülkenin “bağışıklığı”nın zarar görmemesi için salgınla ilgili her türlü bilgi paylaşımının ve kriz yönetiminin şeffaf bir şekilde yapılmalı, bu sürece salgının ilk gününden itibaren konuya dair kapsamlı çalışmalar yapan emek ve meslek örgütleri katılmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; hükümete acil çağrıda bulunarak bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en az hasarla çıkılabileceğine vurgu yapmıştır. Yaptıkları ortak açıklama ile bu süreçte yapılabileceklere ilişkin önerilerini kamuoyuyla paylaşmışlardır. Yapılan bu önerilerin acilen muhatap alınması ve halihazırda yapılan çalışmalar açısından cevaplandırılması salgınla mücadele hayati önemdedir. 

 

Bu bağlamda;

1. Olası en kötü senaryoya göre eylem planları hazırlanmış mıdır? Kriz anında kentin tüm imkânlarının (mekân, araç, ekipman vb.) kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmakta mıdır?

2. Mümkün olan tüm işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmesi, zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyerlerinde çalışanların ücretli izne çıkarılması için girişimleriniz olacak mıdır?

3. Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği/gerekli önlemlerin alınabildiği faaliyetini sürdüren işyerlerinde çalışan ebeveynlerden birine, risk grubunda olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara ücretli izin verilmesi; çalışmak durumunda olanların ise sağlık koşullarının azami düzeye yükseltilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır?

4. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilmeli ve Koronavirüs ile mücadele döneminde 1000 TL destek eklenerek risk grubundaki bu kesimler korunmalıdır. Bunun için çalışmalarınız olacak mıdır?

5. Kamu ve özel sektörde işten çıkarmaların yasaklanması için çalışmalar yapılmakta mıdır?

6. Virüsten koruyucu maske, kolonya, sıvı sabun gibi malzemelerin başta dar gelirliler olmak üzere halka ücretsiz dağıtılması sağlanacak mıdır?

7. Yoğun kalabalıkların bir arada bulunduğu mülteci geri gönderme merkezlerinde gerekli tedbirlerin maksimum düzeyde alınması, bu merkezlerde olmayan mülteciler için de hijyen ve temel gıda malzemesi temininin kamu kaynaklarıyla sağlanması adına girişimleriniz olacak mıdır?

8. İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırılması, işsizlik sigortası ödeneği alabilmek için son üç yılda 600 gün çalışma koşulunu 90 güne indirilmesi ve salgın sürecinde işsizlik maaşı kesilecek olan çalışmayan yurttaşlara maaşın verilmeye devam edilmesi sağlanacak mıdır?

9. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca ertelenmelidir. Bu konuda çalışmalarınız var mıdır?

10. Bu süreçte yurttaşların sağlığa erişiminin ücretsiz olması ve özel sağlık kuruluşlarının kamu kontrolüne geçirilmesi için gerekli düzenlemeler tarafınızca yapılmakta mıdır?

11. Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma gelmek için nasıl çalışmalar yapılmıştır?

12. Belediyeler ve muhtarlıklar tarafından meslek odası ve sendika temsilcilerinin de içinde yer aldığı kriz masalarının kurulması ile ancak toplumun tüm katmanlarına ulaşılabilinir. Bunu sağlamak için çalışmalarınız var mıdır?

13. Cezaevlerindeki mahpusların ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere adımlar atılacak mıdır?

14. Sağlık emekçileri için koruma önlemlerini artırmak ve ek tazminat vermek için çalışmalar yapılacak mıdır?

 

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler