Kolombiya barışı ve narcotrafik – Metin Yeğin

Kolombiya barışı ve narcotrafik – Metin Yeğin

Bizdeki ‘barış süreci’nin aksine, bir masada karşılıklı oturulan, görüşülen ve her görüşmeden sonra ne görüşüldüğünün ortak imzalarla tespit edildiği bir müzakereden, Kolombiya barış sürecinin ulaştığı noktadan bahsetmek istiyorum. İyi ki dış haberler sayfasında yazıyorum. Yoksa Türkiye’deki barış sürecini anlatmak zorunda kalabilirdim ve boş kağıt vermek zorunda olacaktım çok muhtemel. Zaten başka ülkelerde, Türkiye’deki barış sürecine ilişkin sorulara karşılık ne yazık ki sadece genel politik durumu anlatmakla kalıyoruz. Yani yine okul dönemi benzetmelerine devam edersem, sözlüde sorulan bir sorunun cevabı yerine, iyi bildiğimizi anlatmak gibi bir yöntem bu. Şu okullar ne yararlı şeyler…

Kolombiya da altı ana başlıktan ikisi üzerine uzlaşıldı. İlk ana başlık, Torpak Reformu diyebileceğimiz, daha geniş anlamda Tarım Reformunu ve insanların kendi topraklarına geri dönebilmesini sağlayacak olan, küçük köylülerin birlikte üretebilmelerini, kooperatifleşerek ürünlerini dağıtabilmesini destekleyecek önlemleri de içeriyordu. İkincisi yine gerilla hareketinin, muhalefetin, sivil siyasal hayata, seçimlere katılımı üzerineydi. Daha önce bu konuda iki kez uzlaşılan ama hemen ardından seçilmişlerin tutuklanmasının bile yaşandığı bir ülkede bu çok önemliydi. Ancak hemen hatırlatmalıyım ki bütün bu uzlaşmalar, şu an için sadece bir iyi niyet olmaktan çok daha fazla anlam taşımıyor. FARC-EP buna ilişkin anyasal ve yasal düzenlemelerin mutlaka gerçekleşmesini talep ediyor ve zaten eğer anlaşmanının bütünü üzerine anlaşma sağlanamazsa, üzerine uzlaşılan maddelerin de bir sonuç ifade etmediği, müzakerenin başındaki uzlaşma metninde belirtiliyor. Yani sonuç olarak her şey de anlaşılsa bile mesela gerekli anayasal değişiklikler gerçekleşmediği takdirde, hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir müzakereye dönüşebilir her şey.

Şu anda tatilden hemen sonra tartışılmaya devam edilecek konu ise Narco-Trafik. Uyuşturucu ticareti, özellikle bölgede Koka üretimi ile gerilla hareketinin bağlantısı üzerine, bütün dünyadaki ABD iddialarına karşı bağımsız kuruluşların ve hatta Kolombiya mahkemelerinin yargılamaları göstermektedir ki narco-trafik ile gerçek bağlantı iktidar arasındadır. Kolombiya gerilla komutanlarıyla konuştuğumuzda söyledikleri gibi ‘Nasıl olur da her tarafı askeri güçler, paramiliterlar yani korucular, polisler ve hatta doğrudan ABD güçleri ile çevrili bir yerden, tonlarca uyuşturucu onlardan, habersiz çıkartılabilir?’ Gerillanın egemen olduğu bölgelerde, koka üretimi yapılmaktadır ama yüzyılların kültürü olan koka ile laboratuvarlarda değiştirilerek elde edilen kokain tamamen farklı bir şeydir. Mesela her gün onlarca bardak içtiğiniz çayın, bir süre sonra, ondan uyuşturucu elde ediliyor diye yasaklanmasını düşünsenize! Koka ekiminin ortadan kaldırılması, tamamen böyle bir durumdur. Ayrıca görüştüğümüz gerilla komutanlarının çok açık bir şekilde söyledikleri gibi, ‘Bunun alternatifi nedir?’ Yani köylü onun yerine ne ekecektir? Eğer alternatifini yaratamazsanız, bunu kağıt üzerinde çözseniz de gerçekte uygulanabilir mi?

Narco-Trafik çemberi aslında tamamen iktidarı besleyen bir döngüdür. Büyük güvenlik önlemleri malı ortadan kaldırmaz, ona değer kazandırır. Bu daha büyük rüşvetler karşılığında geçiş manasına gelir ki bu da daha büyük kazanç demektir. Bu elde edilen kara para, daha çok paramiliter güç beslemek demektir ve bu da daha dehşetli bir savaş manasına gelir. Daha büyük kara para, sürekli olarak normal işleyen! kapitalist ekonomiyi besleyen, yeni ‘sermaye’ manasına gelmektedir ki bu yüzden son tahlil de, Narco-Trafik, doğrudan yoksul halkların zararınadır.

Koca bir soruyla bitirmek istiyorum; mesela Lice’de yakılan esrar tarlarının yerine onu satarak geçinen ailelere gerçek bir alternatif sunulmuş mudur? Mesela, çok muhtemel aynı illegal ağları paylaştıkları için eroin satmayacaklar mıdır? Esrar içicileri onu bulamadıklarında yerine ikame edilen, piyasada Bonzai ve Jamaikan diye anılan, dehşet zararlı kimyasallara bulandırılarak satılan otlara kalmayacak mıdır? Sadece ahlaki kararlar alternatiflerini yaratmadan günlük hayata uygulanabilir mi?

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler