Kılıçdaroğlu TBMM 100. Yıl özel oturumunda 16 maddelik bir çağrı yaptı

23 Nisan TBMM 100. Yıl özel oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir anayasa çağrısı yaparak 16 maddelik bir çözüm planı açıkladı.

Kılıçdaroğlu TBMM 100. Yıl özel oturumunda 16 maddelik bir çağrı yaptı

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu. Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Kılıçdaroğlu, sözlerine "Bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda TBMM’ne 100. Yılında önemli görevler düşüyor. Bugün sorunlarımız var bunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor" diye başladı.

 

Kılıçdaroğlu devamında şunları kaydetti:

"Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve onların uygulamaya koydukları darbe yasalarıdır. Yaşadığımız sorunları sağduyu ile akılla mantıkla birikimle birlikte açmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın çıkarlarını esas almak olmalıdır. TBMM’nin ikini yüzyıla adım atarken gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım."

 

Kılıçdaroğlu, sözlerine son verirken 16 madde sıraladı:

 1. Tüm toplumsal siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir anayasa yapmalıyız.
 2. Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik bir parlamenter sistem oluşturmalıdır.
 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devleti ilkesinin yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.
 4. TBMM’de milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır.
 5. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Sayıştay tüm kamu kurum ve kuruluşları denetlemelidir.
 6. Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalıdır.
 7. Kamu istihdamında liyakate dayalı bir personel politikasına geçilmelidir.
 8. Özellikle eğitim, sağlık ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir.
 9. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı aile yardımları sigortası kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.
 10. Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul seviyeye çekilmelidir.
 11. Her üç kişiden biri kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilmelidir. En etkin yol sendikalaşmadır
 12. Türkiye yeni bir planlama anlayışı içerisinde katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir.
 13. Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır.
 14. Tarım temel stratejik sektörlerden biri, olarak ele alınmalıdır. Gıdaya sağlıklı erişim hakkı konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 15. Eğitim, en temel parçamız olarak yeniden ve paydaşlarıyla birlikte yeniden planlanmalıdır. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce paylaşılmalı, her türlü bilimsel çalışma özgürce yürütülmelidir.
 16. Bunları birlikte yaptığımızda siyaset kısır bir çekişme halinden çıkıp çözüm üreten bir hale dönüşecektir.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler