KESK’ten 1 Mayıs çağrısı: OHAL değil demokrasi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, OHAL’e karşı demokrasi, savaşa karşı barış talepleriyle 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Merkez Yürütme Kurulu üyesi Elif Çuhadar, “Bütün işyerlerinde, emekçilerle ve halkla bütün talepleri ortaklaştırdığımız bir mücadele ile alanlara çıkacağız” dedi.

KESK’ten 1 Mayıs çağrısı: OHAL değil demokrasi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) insanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, OHAL’e karşı demokrasi, savaşa karşı barış talepleriyle 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Merkez Yürütme Kurulu üyesi Elif Çuhadar, “Bütün işyerlerinde, emekçilerle ve halkla bütün talepleri ortaklaştırdığımız bir mücadele ile alanlara çıkacağız” dedi.

KESK tarafından hazırlanan eylem programında “AKP 16 yıllık iktidarı boyunca emek alanında yarattığı dönüşümü OHAL ile birlikte hızlandırmış, çıkartılan 31 KHK ile kamusal alanda esnek çalışmayı, güvencesiz istihdamı hakim kılmak üzere birçok düzenleme gerçekleştirmiştir. KHK’ler ile işten çıkarmanın kendisi iş güvencesine ve çalışma hakkına yönelik en büyük saldırıdır. Sözleşmeli, esnek, kiralık işçi, taşeron ve performansa dayalı çalışma yaygınlaştırılmıştır ve kamuda kalıcı istihdam biçimi haline getirilmek istenmektedir. Yüksek enflasyon, açlık sınırı altındaki asgari ücret, reel ücretlerdeki erime ile birlikte ‘Geçinemiyorum’ diyerek sesini duyurmak isteyen emekçiler bu ülkenin gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

Bununla birlikte OHAL’in aynı zamanda sendikal örgütlenme özgürlüğüne, sendikal haklara, demokratik ve siyasi haklara yönelik bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, “Toplumun İslamcı-milliyetçi ittifak etrafında tek tipleştirilmesi, muhalif seslerin bastırılması, demokratik-barışçıl protesto hakkının gaspı, parlamentonun işlevsiz hale getirilmesi, milletvekillerinin, belediye başkanlarının tutuklanması ile halkların iradesinin gasp edilmesi için OHAL rejimi süreklileştirilmek istenmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Bütün talepleri ortaklaştırdığımız bir mücadele”

KESK Genel Merkez Yöneticisi Elif Çuhadar, “Nisan ayı boyunca KESK’e üye sendikalarımızın örgütlenme çalışmaları işyerlerimizde sürecek” dedi. İşyerlerinde emekçilerin gündeminin ekonomik sorunlar, eğitim emekçilerinin performans sorunu, Hükümetin istihdam biçimi üzerine yaptığı çalışmalar, hastanelerde yaşanan sıkıntılar, sağlığın tamamıyla hizmet satan duruma gelmesi, vergi dilimindeki adaletsizlikler, adliye emekçilerinin yaşadığı sorunlar olduğunu belirten Çuhadar, “Tüm bu yaşadığımız sorunlara karşı bütün emekçilerin taleplerini ortaklaştırdığımız bir çalışma yürüteceğiz. Mücadeleyi büyütme çabamızı yaygın bir şekilde sürdüreceğiz. Başta işyerlerinde olmak üzere bütün emekçilerle ve halkla bütün talepleri ortaklaştırdığımız bir mücadele ile alanlara çıkacağız. Hedefimiz bu sorunlar etrafında, taleplerimizle en yaygın şeklide bu 1 Mayıs’ı kutlamak” diye konuştu.

Eylem Programı

1 Mayıs’a da yaşanan bu sorunlarla girildiğine dikkat çekilen açıklamada, eylem programına ilişkin şu bilgiler verildi:

“♦ 1 Mayıs’ın, insanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, OHAL’e karşı demokrasi, savaşa karşı barış talepleri etrafında tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte il, ilçe, büyük işyeri önleri ve yapılabilecek tüm alanlarda kitlesel olarak kutlanması, 

♦ Bu doğrultuda nisan ayı boyunca düzenli olarak tüm illerde emek ve demokrasi güçleriyle birlikte belirlenen noktalarda açılan stantlarda, işyerlerinde, mahalle ve pazar yerlerinde, işçilerin servis duraklarında vb. yerlerde bildiri ve broşür dağıtılması,

♦ OHAL’e dayandırılarak gerçekleştirilen ihraçlara, iş güvencemize yapılan saldırılara, performans ve esnek çalıştırmaya dikkat çekmek amacıyla şubelerde “İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL’e hayır!” şiarıyla 2-20 Nisan 2018 tarihleri arasında pankartların asılması, 

♦ OHAL’e dayandırılarak ihraçlar yoluyla fiili olarak işlemez hale getirilen başta iş güvencemiz olmak üzere, sendikal haklarımıza, örgütlenme özgürlüğümüze dönük politikalara karşı (13 Nisan 2018 tarihinde), tüm illerde belirlenen kurumların önlerine yürüyüş, oturma eylemleri ve basın açıklaması yapılması,

♦ Haftanın salı ve perşembe akşamları OHAL’e karşı düzenlenen kampanyada belirlenmiş taleplerimizin hashtaglarla sosyal medya paylaşımı yapılması,

♦ Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı eylem etkinlikleri KESK bütünselliği içinde başta parlamentoda grubu bulunan partilerle (CHP, HDP) olmak üzere yine bu fabrikaların bulunduğu kentlerdeki muhalif tüm güçler ve halkın katılımı ile birlikte yerel örgütlerimizin nisan ayı içerisinde örgütlemesi.

♦ AKP’nin 16 yıllık iktidarında özellikle öne çıkan başlıklarda teşhir eden broşür hazırlanarak 1 Mayıs çalışmalarında da kullanılması; bunun yanı sıra çocuk istismarının ortaya çıkması ve çok ciddi oranlara ulaşmasının nedenlerini çok boyutlu bir biçimde ortaya koyan, teşhir eden, AKP’nin politikaları sonucu ortaya çıkan bu tabloya karşı halkı, çocuklarını bu iktidardan korumak için çocuklarına sahip çıkmaya çağırdığımız bilgilendirici ve aynı zamanda mücadeleye çağıran broşür çıkarılması, bildiri dağıtılması,

♦ Taşeron çalıştırmaya dönük başta DİSK olmak üzere tüm işçi sendikalarıyla ortak mücadele programı çerçevesinde Hükümeti teşhir eden bir broşür hazırlanması,

♦ İşyerlerinde, kamu kurumlarında kamusal hizmet veren kreşlerin talep edildiği, broşür ve bildiriler dağıtılması, 

♦ 21-22 Nisan’da iş kolu sendikalarımızın programlarını da gözeterek İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Van, Samsun, Antalya ve Ankara’da ‘1 Mayıs ve sonrasındaki süreçte OHAL/KHK rejimine karşı yapılacak bölgesel ve merkezi eylem etkinliklerine ilişkin öneriler’ konulu bölge toplantılarının yapılması programlanmıştır.”

(Evrensel)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler