KESK ve SES Sağlık Torba Yasası hakkında ILO’ya bilgi verdi

KESK ve üyesi Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsiliği’ni ziyaret ederek Sağlık Torba Yasası’na ilişkin görüşlerini iletti.

KESK ve SES Sağlık Torba Yasası hakkında ILO’ya bilgi verdi

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, SES Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Aylin Akçay T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen yasa teklifi hakkında ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ile bir görüştü. ILO’ya SES’in ve KESK’in söz konusu yasa teklifi üzerine görüşlerini aktardılar.

Görüşmeye katılan sendika heyeti, yasa tasarısında yer alan 5. Maddenin içeriği ve neden olacağı sonuçlar ile uluslararası sözleşmelere aykırılığı hakkında bilgi verdi.

ILO temsilcisi: ‘Yasa teklifi ile ilgili TBMM Komisyonu ile görüşeceğiz’

ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ise uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu açıkça belli olan söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı ve üyeleriyle görüşeceklerini kaydetti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliğini konu hakkında bilgilendireceklerini belirten Özcan, yapılan görüşmenin içeriği hakkında Cenevre’de bulunan merkez ofislerini acilen bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler