Karl Marx, 200 yaşında!

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx, 200 yaşında. Marx, 5 Mayıs 1818’de, bugün Almanya sınırları içerisinde yer alan Trier’de doğmuştu.

Karl Marx, 200 yaşında!

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx, 200 yaşında.

İşçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinin, insanlığın özgürlükler dünyasına ulaşma çabasının baş kılavuzu olan Marx, 5 Mayıs 1818'de, bugün Almanya sınırları içerisinde yer alan Trier'de doğmuştu.

Friedrich Engels'in, cenaze töreninde söylediği gibi ""Her şeyin ötesinde bir devrimciydi. Hayattaki amacı, kapitalist toplumun ve onun getirdiği devlet kurumlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak, modern proletaryanın özgürleşmesine katkı sağlamaktı."

Avrupa’da 1848 yaşanırken, Friedrich Engels’le birlikte kaleme aldıkları manifestoda, şu satırları yazdılar: Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları. Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler