İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve EGEÇEP'in çağrısı ile bir araya gelen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'ne  'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçeleri verdi. Dilekçe öncesi basın açıklamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen kitle adına TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın okudu.

Yalçın, "Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz. Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz. Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz. Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu projenin, Anayasa’nın 56. maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi. 

İstanbul’un Kent Anayasası olan ve 2009 tarihinde onaylanan 1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı olan, planlara sonradan işlenen ve plan ana kararlarıyla çelişen Kanal İstanbul Projesi'nin yok hükmün olduğunu ifade eden Yalçın, "1600 sayfalık ÇED Raporu okunup incelendiğinde, bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirilmesi halinde sadece İstanbul’u ilgilendiren bir kent suçu olmayacağını, denizlerimize, su havzalarımıza, tarım, mera, orman alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkânsız tahribatlar yaratmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor, projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de Kanal İstanbul projesine ilişkin itiraz dilekçelerini Bergama Kaymakamlığı'na verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğüne, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi. Projeye ilişkin 'ÇED olumsuz' kararı verilmesi taleplerinin bulunduğu dilekçelerini teslim eden grup, binada uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları ve ilçelerden gelen CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'nde bir araya geldi. 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binasını dolduran grup, uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde dilekçeleriyle kendilerine sıranın gelmesini bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin ‘ÇED olumsuz' kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti.


CHP İstanbul İl Örgütünce başlatılan kampanyaya İzmirliler olarak destek verdiklerini söyleyen Deniz Yücel, "Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığının İstanbul'da hayata geçirmeye çalıştığı 'Kanal İstanbul' projesinin ÇED raporuna karşı itirazlarımızı sunmak üzere buradayız. Bu artık İstanbul'un meselesi olmaktan çıktı, Türkiye'nin meselesi oldu. Bu projeye karşı hukuk çevresinde, demokrasi kuralları çerçevesinde örgütlü olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. İtirazlardan sonuç alamazsak idari yargı süreci ondan sonuç alamazsak da Danıştay süreci var. Danıştay'dan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var" diye konuştu.

Kanal İstanbul-Asgari ücret karşılaştırması

Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri ve CHP Bayraklı İlçe Örgütü de Bayraklı Sevgi Yolu'nda Kanal İstanbul projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada ilk olarak konuşan Bayraklı CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Kanal İstanbul projesiyle ilgili teknik bilgiler vererek, projenin yaratacağı tahribata dikkat çekti. Projenin İstanbul için büyük sorunlar yaratacağını belirten Susmuş, bu projenin maliyetinin de sorgulanması gerektiğini söyledi. Susmuş, projeye harcanan para ile asgari ücrete yapılan zammı karşılaştırarak iktidarı eleştirdi.

Daha sonra söz alan Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve sendikaların genel merkez yöneticilerinin maaşlarını eleştirerek, saraya ayrılan bütçeyle asgari ücrete yapılan zammın karşılaştırılmasını istedi. Kanal İstanbul projesine de değinen Yıldız, bu projenin sadece maddi olarak değil, doğaya ve tüm canlılara zarar vereceğini belirtti. Basın açıklamasından sonra açıklama yapanlar Kanal İstanbul projesine karşı dilekçelerini vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne gitti.

(Evrensel)

Son Haberler

Popüler Haberler