İsmail Kahraman, çocuk istismarları için komisyon kurulması önerisini reddetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun çocuk istismarı için özel bir komisyon kurulması önerisini, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi. Kahraman yazılı açıklama yaparak, "Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" dedi.

İsmail Kahraman, çocuk istismarları için komisyon kurulması önerisini reddetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 20 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına yaptığı "TBMM, Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir. TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekillerinin dahil olacağı bir Parlamento Heyeti oluşturularak, çocuklarımızın cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili önlemlerin alınması amacıyla, ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden oluşan bir Komisyon kurulması" talebi Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.

Meclis Başkanı Kahraman imzası ile Tanrıkulu'na verilen 1 Mart 2018 tarihli yanıtta, “Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi. 

Tanrıkulu'nun 20 Şubat 2018 tarihli başvurusu şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin "2016 Çocuk İstismarı Raporu"nda, son 10 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde 700 arttığı ifade edilmiştir.

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ve Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Çocuk İstismarına Yönelik Rapor”, çocuklara yönelik istismarın geldiği boyutu gözler önüne seren çarpıcı veriler içerirken, bir kısmı basına yansıyan Raporda, “Pedofili”, “Ensest”, “Çocuk Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları” ve “Kurum İçi Cinsel İstismar” başlıklarını içermektedir.

Verilere göre, dünyada son 4 yılda (en son 2016 yılı olmak üzere) çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttığı, tecavüzcülerin tahminen %5’nin ortaya çıkarken % 95’nin gizli kaldığı, ensest ilişkilerin ise binde birinin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu, Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 650 çocuk cinsel istismarı vakasının gönderildiği, gerçekleşmiş vakalardan mahkemenin %50 zihinsel engelli çocuğa istismarda bulunan kişiye indirim uyguladığı, iyi hal ve saygın tutum indirimlerinin devam ettiği, açılan toplam dava sayısının 40.266, karar çıkan dava sayısının 24.825 ve mahkûmiyet kararının 13.968 olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca raporda, istismarcıların yüzde 66'nın akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler olduğu, istismarcıların yüzde 9’nun ise çocukla aynı evde yaşadığına yer verilmiştir.

Adana’da Sokak düğünü sırasında, düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz edilmesi toplumda derin infial yaratmıştır. 3 yaşındaki kızın hayatta olup olmadığına dair ise net bir bilgi olmaması, ancak yaşanan vahim olay akabinde, toplumda artan öfke ve üzüntü ile sosyal medyada 3 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlar yer almaktadır.

Çocuklarımızın cinsel istismardan, tecavüzden ve her türlü sapkınlıktan etkin olarak korunması gerekmektedir.

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesine 5 ayda 115 hamile çocuğun başvurduğu haberleri akabinde, çocukların birçoğunun 15 yaş ve üzerinde olması ile, adli mercilere bildirimin zorunlu olmadığı savunmaları gündeme gelmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nda çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarında pek çok kez değişikliğe gidilmiş olup, evlilik yaşını 15’e çeken yasalarda ‘çocuğun rızası ile yaşadığı ilişki ve evlilik’ soruşturmaya tabii olmazken, istismar durumunda soruşturma yapılması gerekmektedir. Ancak "rıza ile ilişki ve evlilik" ya da "istismar" olup olmadığına nasıl karar verileceği izaha muhtaçtır. 

Çocuk Koruma Kanunu yetersiz olup, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasal mevzuatın daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, çocuğun cinsel istismarı konusuna aktif ve etkin bir biçimde müdahil olması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin ve kanuni düzenlemelerin istismar vakalarına göre, en uygun şekilde öğrenilmesi için çocuklarla buluşan meslek gruplarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları ile işbirliği yaparak, aileleri ve öğretmenleri bilgilendirmeli, eğitim programları geliştirmeli, broşür, afiş, kitapçıklar bastırarak dağıtmalıdır. Çocuk istismarı ilgili aile eğitim seminerleri düzenlenmelidir.

İstismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmeli, yargılama neticesinde başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir.

 12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi’nde bir kahvehanenin taranması ile başlayan olayları araştırmak üzere, TBMM, özel bir komisyon kurmuştur. Bu örnekte olduğu gibi, TBMM, Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir. TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekillerinin dahil olacağı bir Parlamento Heyeti oluşturularak, çocuklarımızın cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili önlemlerin alınması amacıyla, ivedilikle Parlamento’da Grubu bulunan Siyasi Partilerden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederim. 20.02.2018

 Dr. M. Sezgin TANRIKULU 

İstanbul Milletvekili”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler