İSİG Meclisi: “Nisan ayında en az 145 işçi yaşamını yitirdi”

İSİG Meclisi'nin, Nisan Ayı İş Cinayetleri Raporu'na göre 2'si çocuk, 7'si kadın, 10'u göçmen en az 145 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi: “Nisan ayında en az 145 işçi yaşamını yitirdi”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Nisan Ayı İş Cinayetleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre Nisan ayında 2’si çocuk, 7’si kadın, 10’u göçmen en az 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Verilerin yüzde 76’sı ulusal ve yerel basına, yüzde 24’ü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalara dayanarak elde edildi.

Rapora göre meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 2 iş cinayeti görünse de ILO ve WHO’nun verilerine göre bu oran 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” şeklinde gerçekleşiyor.

Yaşamını yitiren 145 emekçinin 129’u ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu.

Öte yandan ölenlerin 7’si kadın işçi, 138’i erkek işçi iken kadın işçi cinayetlerinin tarım, tekstil, eğitim ve sağlık işkollarında gerçekleştiği kaydedildi. Nisan ayında 2 çocuk işçi yaşamını yitirirken, çocuk işçi cinayetlerinin tarım işkolunda gerçekleştiği belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin 10’u ise mülteci/göçmen işçiler. Bu işçilerin 5’i Suriyeli, 2’si Afganistanlı, 1’i Çek, 1’i Gürcistanlı, 1’i Özbekistanlı.

İnşaat ve tarım sektörleri başı çekiyor

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler, konaklama/eğlence, madencilik, tekstil ve sağlık işkollarında gerçekleşti. Rapora göre Nisan ayında tarım sektöründe ölenlerin en az yüzde 46’sı ücretli işçilerdi. Ancak yüzde 54’ünü oluşturan çiftçi ölümlerinin de bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Ölüm nedenlerinde trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi gibi sebepler başı çekiyor.

Nisan ayında iş cinayetinin en çok yaşandığı iller ise Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Antep, Ankara, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Konya, Urfa ve Tekirdağ oldu

Ölenlerin yüzde 98’i sendikasız

Rapora göre iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren işçilerden sadece 2’si (yüzde 1,37) sendikalı iken 143 işçi (yüzde 98,63) sendikasızdı. Ancak bu konuda net bir bilgi vermek olanaklı değil zira raporda da belirtildiği üzere sendikal üyelikler kağıt üzerinde kalabiliyor ve birçok sendika ölen üyelerini sahiplenmiyor.

(SendikaOrg)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler