İşçinin hakkını araması ‘ahlaksızlık’: Kale Grubu 300 işçiyi bu gerekçeyle işten attı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kale Grubu 300 işçisini “Ücretler ve verilmeyen sosyal haklar konusunda işçi sendikasına bilgi verme ‘ahlaksızlığı’” gerekçesiyle işten çıkardı. Toplu işten çıkarmanın asıl nedeni ise işçilerin sendikaya üye olması.

İşçinin hakkını araması ‘ahlaksızlık’: Kale Grubu 300 işçiyi bu gerekçeyle işten attı

Kale Grubu, Çan'da bulunan Kale Seramik fabrikasından 300 dolayında işçiyi 4857 Sayılı İş Kanunu 25. Maddesi 2. Fıkrasına dayanarak işten çıkardı. Bu madde, “ahlaksızlık” maddesi olarak anılıyor.

Bigazete.com.tr’nin haberine göre Kale Grubu yetkilileri yaklaşık 300 işçiyi işten atmalarının nedeni olarak “Ücretler ve verilmeyen sosyal haklar konusunda işçi sendikasına bilgi verme ‘ahlaksızlığı’ yapmalarını” gösterdi.

İşten çıkarılan işçilerin uzun süredir çalışanlar olduğu, çıkarılanların yerine yeni işçiler alındığı öğrenildi. Çan'daki seramik fabrikalarında belli bir kıdem yılına gelen işçilerin işten çıkarılması ve yerlerine daha ucuza çalıştırılacak işçilerin alınmasının yaygın bir uygulama olduğu biliniyor.

Asıl neden işçileri sendikaya üye olması

SolHaber’in verdiği bilgiye göre, yaklaşık üç bin işçinin çalıştığı fabrikada çalışma koşulları gittikçe zorlaşırken işçiler örgütlenme yoluna giderek Türk-İş'e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikasına üye olmaya başladılar. Bine yakın işçi kısa sürede sendika üyesi olurken toplu sözleşmede temsil yetkisine sahip olma şartı olan bir fabrikada yüzde 50+1 sayıda örgütlü olma şartına yaklaşılması ise fabrika yönetimini telaşlandırdı.

E-devlet üzerinden sendika üyesi işçilerin listesine ulaşan fabrika yönetimi bir hafta içinde 300 kişiyi işyerinde "bordroyu göstermek", "ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak" gibi iddialarla tazminatsız olarak işten çıkardı.

Çalışmaya devam eden sendikalı işçilerin de baskı altına alınarak sendikadan istifa ettirildikleri gelen bilgiler arasında. İşten çıkartılan işçilerinse fabrikaya bir hafta süre verdikleri, bu süre içerisinde geri adım atılmazsa hukuki süreci başlatacakları belirtildi.

Bigazete.com.tr’nin görüştüğü Türkiye Çimse-İş Sendikası yetkilileri ise gerekçenin 25. Madde'nin 2. fıkrası olduğunu doğruladılar ve bu gerekçeyi akıl dışı bulduklarını ifade ettiler. Sendika yetkilileri, “Akıl ve mantık dışı bu gerekçe ile yüzlerce işçiyi işten çıkarmak, mevcut yasalara göre olanaksız. Anayasa'ya da aykırı. Dünyada böyle bir gerekçe ile işvereni haklı bulacak iş mahkemesi yargıcı bulmak ise mümkün değil” şeklinde konuştu.

Türkiye Çimse-İş Sendikası Trakya Bölge Sorumlusu Hüseyin Yavuz kendileriyle temas kuran ve bu nedenle işten atılan işçileri bilgilendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "İşveren yetkilileri, bizden bir hafta süre istediler. İşten atılanların tümünü işe geri alacaklarını söylediler. Biz de onlara, yeniden ve sıfırdan işe alma değil, tüm özlük haklarıyla geri almaları gerektiğini söyledik. İşten atılma gerekçesi, bugüne dek toplu işten çıkarmalarda kullanılan bir gerekçe değil. İlk kez böyle bir gerekçe ile karşılaşıyoruz. Çan'daki işçiyi terk etmiş değiliz, bizim böyle bir şey yapacağımızın düşünülmesi bile bize ağır gelir. Bir haftayı bekliyoruz. İşe geri alım için yasal süre ise 1 ay. Biz bir hafta süre dolduğunda, yeniden harekete geçeceğiz. Sendika avukatlarımız, bir hafta süre dolduğu gibi olayı sahiplenecekler, yasal ilişkileri üstlenecekler. Bir tek işçinin dahi bir başka avukat aramasına gerek yok. Çalışma ilişkileri bizim avukatlarımızın alanı ve onlar da gereğini yapacaklar."

‘Ahlaksızlık’ maddesi

“Ahlaksızlık” maddesi olarak bilinen yasa maddesi şöyle:

Madde 25. II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması,

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması (Değişik ibare: 20.06.2012-6331 S.K. m.32/b), işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması,

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

 

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler