İHD, çocuk istismarının önlenmesi için sorumlulara faks gönderdi

İHD İstanbul Şubesi, çocuğa yönelik cinsel istismar ve bağlı sorunların önlenmesi için Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına faks gönderildi.

İHD, çocuk istismarının önlenmesi için sorumlulara faks gönderdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Galatasaray Postanesi önünde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 çocuğun hamileliklerinin bildirilmemesi ve Türkiye’de çocuk istismarları ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İnsan hakları savunucuları postane önünde yapılan açıklamayı daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Başbakanlığa, Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na faks gönderildi.

"TCK ve TMK'da değişmesi gereken maddeler"

Bianet’ten Eda Canıma’nın haberine göre, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri’nin okuduğu açıklamada Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” başlıklı 280. maddesi, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” başlıklı 281.maddesi kapsamında hastane yetkilileri ve sağlık görevlilerinin bildirim yükümlülüğü hatırlatıldı.

Yoleri, ayrıca TCK’nın 103. ve 104. maddelerinin ve Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 124. ve 128. maddelerinin değişmesi gerektiğini söyledi.

 “5237 s. TCK’nın Çocukların cinsel istismarı başlıklı 103.maddesi mağdurun yaşını 15 yaş altı ve 18 yaş altı olarak ikiye ayırmış ve 15 yaş üstü çocuklar açısından “… sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar”ı cinsel istismar olarak tanımlamıştır. Ayrıca cinsel saldırıyı da  derecelendirmiş ve sarkıntılık düzeyinde kalan suçlarda soruşturma açılmasını  mağdurun velisi ya da vasisinin şikayetine bağlamıştır.

“Reşit olmayanla cinsel ilişki başlıklı 104. maddede ise; yine 15 yaş altı ve 15-18 yaş ayrımı yapılmış ve ikinci gurup için suçun takibi şikayete bağlanmıştır.

“4721 sayılı Medeni Kanunun(MK)  124. maddesi ‘Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir…’ derken 128. madde kanuni temsilcinin onayı olmadan da hakimin çocuğun evlenmesine karar verebileceğini düzenlemiştir.

“Çocuk yaşta evliliğe izin veren bu maddelerdeki ‘hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple’ biçimindeki muğlak ifadeler pek çok çocuğun cinsel istismarına ve işlenen suçların üzerinin örtülmesine olanak sağlamaktadır.

"15-18 yaş ayrımı kaldırılmalı"

Yoleri, taleplerini şöyle sıraladı:

“Bu yasa maddelerinin ‘18 yaş altındaki herkes çocuktur’ kuralına uygun olarak yeniden düzenlenmeli,

 “15 yaş altı ve 15-18 yaş’ ayrımının ortadan kaldırılmalı,

“ Cinsel istismar suçunun yaş ayrımı gözetilmeksizin şikayete bağlı bir suç olmaktan çıkartılmalı,

“18 yaş evveli evliliklerin yasaklanmalı,

“Bakanlıklar ve genel olarak idaren referans görüşlerini çocuklar lehine değiştirmeli.”

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler