Hemşirelik ve Ebelik haftası üzerine SES: Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz

Sağlık Emekçileri Sendikası, Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle İstanbul ve Ankara'da basın açıklaması düzenledi, mesleki taleplerini yineledi.

Hemşirelik ve Ebelik haftası üzerine SES: Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubesinin Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle yapmak istediği yürüyüşe izin verilmedi. Taksim Tünel’de yapılan açıklamada “Mesleğimiz hemşirelik ve ebelik yasası istiyoruz” pankartı açan emekçiler “Şiddet görmekten sıkıldık”, “Lanet gelsin bayram nöbetine”, “Yıpranma hakkımız gasbedilemez” dövizleri taşıdı. Sık sık “OHAL sağlığa zararlıdır”, “Sağlıkçılar savaş istemiyor”, “Köle değil ebeyiz, hemşireyiz”, “Sağlıkta dönüşüm ölüm getirir”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganlarıyla basın açıklaması yapıldı.

Belgesel gösterimi yapılacak

.

Bugün (12 Mayıs) saat 18:30'da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde hemşirelerin ve ebelerin çalışma koşullarını ve yaşadıkları sorunları anlatan bir belgesel gösterimi yapılacak.

Gösterimle ilgili şu ifadelerde bulunuldu:

Biz hemşireler, hem hastalar hem de hasta yakınları üzerinde çok emeği olanlar, ama ısrarla emeği görülmeyenler....

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir yeri olan hemşireler olarak kadın olmaktan, sağlık politikalarından, meslek tanımının bir türlü netleşmemesinden kaynaklı ciddi problemler  yaşamaktayız. Türkiye’de halka sunulan sağlık hizmetine yaklaşım, hemşirelerin sorunlarının göz ardı edilemeyecek bir noktaya getirmiştir. Sürekli artan hasta sayısına rağmen yeterli sayıda istihdam edilmeyen hemşireler olarak vicdanımızla sınanmaktan, yok sayılmaktan, yaptığımız işlerin küçümsenmesinden kaynaklı ciddi problemler yaşıyoruz. Mesleki alanımız angarya ile her geçen gün daha da fazla işgal edilmekte, görev sınırlarımız belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlığımız yok edilmektedir. 
Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının ticarethaneleştirilmesi ,sağlık hizmetinin her şeyden önce bir ekip hizmeti olduğu gerçeğini yok sayan ve sağlığı metalaştırmaya çalışan bir anlayışın ürünü haline gelmiştir. Bu anlayışın sonucu olarak biz hemşireler ;
İş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler,  angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları neoliberal toplam kalite yönetimi anlayışı ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz.
Varolan çalışma koşullarımız nedeniyle depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz. Sağlık alanında şiddete sözel, fiziksel, duygusal,  en sık ve çok fazla maruz kalan meslek grubu olmak beraberinde ciddi sorunlara sebep oluyor.
Hazırladığımız belgeselde kendi hayatımızdan kesitlerle , deneyimlerle sesimizi duyurmak istedik elimizden geldiğince . Tarihsel sürecinden bugüne mesleğimize bakışta, muamelede esas sorumluları biliyoruz. Yıllardır değişmeyen şiarımız, taleplerimizi bir kez daha haykırmak istedik. 
Biz hemşireler; değişim değeri üzerinden emeğinizin görünmezliğini anlatmaya çalıştık.   
Sesimizi duyun istiyoruz! İşimiz, emeğimiz, iş güvencemiz, ücretimiz, mesleki bağımsızlığımız ve halkın nitelikli sağlık hakkı için mücadele ediyoruz. İşimiz, emeğimiz kıymetli, görün, bilin, duyun istiyoruz. 
 

12 mayıs hemşireler günümüz kutlu olsun !

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler