Hekimler biat etmedi: Muhalif hekimlerden art arda seçim zaferleri

Balıkesir, Bolu-Düzce, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Mersin Tabip Odalarında yapılan seçimlerin sonuçları gelmeye başladı. Türkiye'nin pek çok ilinde Etkin Demokratik TTB adına seçimlere giren hekimler zaferlerini ilan ettiler.

Hekimler biat etmedi: Muhalif hekimlerden art arda seçim zaferleri

Balıkesir, Bolu-Düzce, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Mersin Tabip Odalarında yapılan seçimlerin sonuçları gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Ankara Tabip Odası seçimleri ile 'Cumhur İttifakı'na ilk yenilgilerini tattıran hekimler için Haziran ayında yapılacak TTB Büyük Kongresi öncesi bu haftasonu yapılan seçimler hayati anlam taşıyordu.

İstanbul Tabip Odası seçimlerinin kesin sonuçlarına göre tüm oyların %57’ sini alan Demokratik Katılım Grubu zaferini ilan etti. Bu sonuca göre odanın tüm kurullarını ve TTB Büyük Kongresi’ ne gidecek tüm delegeleri Demokratik Katılım kazanmış oldu.

Uzunca süredir Türk Tabipler Birliği’ ne muhalif fakat siyasal iktidarın bazı politikalarına destek veren İzmir Tabip Odası’ nın yönetimi bu seçimle değişmiş oldu. Mevcut TTB çizgisinde olup seçimlere giren Demokratik Katılım Grubu, 7 kişilik yönetim kurulunun 5’ ini, 5 kişilik onur kurulunun 4’ ünü, 3 kişilik denetleme kurlunun 2’ sini ve 15 kişilik delege sayısının 12’ sini alarak seçimleri kazanmış oldu. Ayrıca “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimlik etiği gereği barışı savunan bir metin kaleme aldıkları için gözaltına alınan ve iktidar tarafından haklarında linç kampanyası düzenlenen TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Funda Barlık Obuz yeni dönemde İzmir Tabip Odası’ nın başkanlığını yürütecek. “Barış için Akademisyenler” bildirgesinin imzacısı olduğu gerekçesiyle OHAL KHK’ si ile ihraç edilen akademisyen Nergül Çördük de yeni dönemde İzmir Tabip Odasının yönetim kurulunda görev alacak.

İstanbul ve İzmir’den sonra Balıkesir’ de 'İyi Hekimlik', Bursa’ da 'Çağdaş Hekimler', Bolu-Düzce’ de 'Demokrat Hekimler', Mersin’ de 'Çağdaş Hekimler', Kırklareli’ nde 'Demokratik Katılım', Trabzon'da 'Değişim Yine ve Yeniden' ve Diyarbakır’da 'Etkin Demokratik TTB' isimleriyle seçimlere giren hekimler zaferlerini ilan ettiler.

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler