HDK Sağlık Meclisi’nin ‘Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı’ başladı

HDK Sağlık Meclisi’nin düzenlediği “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı” İstanbul’da başladı. İki gün sürecek kurultayda kapitalizmin kentlerinin nasıl bir sağlıksızlık yarattığı ve buna karşı alternatif kentlerin nasıl olması gerektiği tartışılacak. Konuyla ilgili olarak Sağlık Meclisi’nden Sıddık Akın’dan bilgi aldık.

HDK Sağlık Meclisi’nin ‘Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı’ başladı

SiyasiHaber

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Sağlık Meclisi’nin düzenlediği “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı” bugün (8 Aralık, Cumartesi) İstanbul’da HDK binasında başladı.

Gerek HDK Sağlık Meclisi gerekse Kurultay hakkında, Sağlık Meclisi adına Sıddık Akın’dan bilgi aldık. Kurultay çağrı metnine de aşağıda yer verdik.

HDK Sağlık Meclisi ne zaman ve hangi ihtiyaçlar üzerinden kuruldu?

HDK Sağlık Meclisi 2014 yılında kuruldu. Sağlık tartışmasını toplumsallaştırmak en temel ihtiyaç olarak önümüzde duruyordu. Kapitalistleşen Tıp'ın sağlık emekçilerinin ve toplumun sağlık algısını erozyona uğrattığı bir dönemi yaşıyorduk. Yaşam tıbbileşmiş, sağlık hizmetlerine ihtiyaç kışkırtılmış, toplum sağlık üzerinden de bağımlı kılınmaya çalışılıyordu. HDK’nin tüm alanlarda yaptığı gibi bu alanda da toplumu özne olmaya davet etmesi gerekiyordu. Sağlık Meclisi bu ihtiyaçtan doğdu.

Sağlık Meclisi’nde sadece HDK’li sağlıkçılar mı yer alıyor?

Sağlık Meclisimiz inşa aşamasında sağlıkçılardan oluşmasına rağmen hedef olarak yerellerde kuracağımız Sağlık Meclislerinin kadınlar, gençler başta olmak üzere çeşitli toplumsal kesimleri içermesini hedefliyoruz. Bu yönüyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fiili olarak Sağlık Meclislerimizde yer almamalarına rağmen; siyasal, sosyal, iktisat, mühendislik bilimleri alanından ve toplum aktivistlerinden birçok çevreyi çalışmalarımıza katmaktayız.

Sağlık kavramına nasıl yaklaşıyorsunuz?

Sağlık kavramına sağlık hizmetleri odaklı yaklaşmıyoruz. Sağlıklılığı en yalın hali ile özgür olma hali olarak değerlendiriyoruz. Bunun için de insanı doğanın bir parçası olarak ele alıyoruz. İnsanı toplumsal bir varlık olarak ele alıyoruz. Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı şekilde "fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali" olarak dar bir yaklaşımla ele almıyoruz. Bunların yanında siyasal, kültürel ve ekolojik sağlık boyutlarını da dikkate alıyoruz. Tüm bunlara kadın özgürlükçü perspektifle yaklaşıyoruz.

HDK Sağlık Meclisi’nin ‘Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı’ başladı


HDK Sağlık Meclisi 8-9 Aralık’ta İstanbul’da “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz” temalı bir kurultay düzenliyor. Bu kurultay ile neyi hedefliyorsunuz? Bu temada bir kurultay yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Kurultay hakkında bilgi verir misiniz?

Sağlık Kurultayı'nın 1.sini yapıyoruz. Sağlığı yerel demokrasiden bağımsız ele almıyoruz. Kent ve sağlık temasına öncelik vermemizin nedeni, yaşamlarımızın kapitalizmin kentlerinde sağlıksız kılınmasına dikkat çekmektir. Kapitalizmin kanser gibi büyüyen kentleri; doğa katliamından tutun, insanları tektipleştiren, baskıcı, sömürüyü derinleştiren, iktidarcı, eril ve tecrit eden, kapitalist üretim-tüketim ilişkilerini hücrelerimize kadar yayan yeni bir insan tipi de inşa ediyor. HDK bunlara sesiz kalamazdı. Sağlık için kentleri masaya yatırıyoruz.

5- Kurultayımızın ilk gününde “Sağlık tanımı mı, kavramı mı?”, “Sağlıklılık için sağlığın sosyal belirleyicileri yeter mi?” başlıklarında tartışmalar yürütecek ve bugüne kadar HDK Sağlık Meclisinin ürettiklerine dayanarak hegemonik olan çarptırılmış sağlık anlayışına eleştirilerimizi ifade etmeye çalışacağız.

İkinci gün ise kapitalizmin kentlerinin tüm yönleri ile nasıl sağlıksızlık yarattığını, günümüzü ve geleceğimizi nasıl bir yıkıma uğrattığını tartışacağız. Son oturumda da bizim kentlerimizi inşa ederken hangi ilkelere dayanacağımızı birlikte bulmaya çalışacağız.

Kurultayımızın özgünlüğü olarak, salonun sözünün görünürlüğünü sağlamak amacıyla her oturumda en uzun süreyi "Sözümüz Var" kısmına ayırdığımızı belirtebiliriz.  "Sözümüz Var" kısmı için şu ana kadar kurultayımıza 30’dan fazla poster ve sözlü sunum için bildiri ulaştıran katılımcılara teşekkür ederiz.

Bu kurultayların veya çalışmalarınızın yakın zamanda devamı olacak mı? Nasıl bir eksende ilerlemeyi düşünüyorsunuz?

Sağlık Kurultayı'nın 2.sini de 26-27 Ocak'ta "Yerel Yönetimler ve Sağlık" başlığı altında yapmayı planlıyoruz.  2. kurultayda sadece belediye sağlık hizmetleri değil yerelde yürütülen tüm sağlık hizmetlerini masaya yatıracağız. Yerel demokrasilerde sağlık hizmetlerinin nasıl olması gerektiği sorusuna yanıt arayacağız. Böylelikle kentten başlattığımız sağlık tartışmasını yerel demokrasilerde sağlık hizmetleri tartışmasıyla 31 Mart'ta gidilen yerel yönetim seçimlerine bağlamayı düşünüyoruz.

HDK Sağlık Meclisi’nin ‘Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var Kurultayı’ başladı


***

HDK Sağlık Meclisi’nin Kurultay çağrısı şöyle:

“Sözümüz Var”

HDK Sağlık Meclisi olarak, 8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var”  temalı bir Kurultay düzenliyoruz. Kurultayımızın programında da göreceğiniz gibi, sağlık hizmetleri bölümü yer almıyor. Bunun için 26-27 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kapitalizm, Yerel Yönetimler ve Sağlık“ konulu ikinci bir Kurultayı planladığımızı şimdiden sizlere duyurmak isteriz. Kurultaylarımız, sağlık alanıyla ilgilenen herkesin katılımına açık olacaktır.

Kurultay’da ürettiklerinizi paylaşmak, tartışmak ve her katılımcının aktif katılımıyla da daha da zenginleştirmek istiyoruz. Kurultay Programı’nın anahtar sunumların ardından, en geniş süreyi verdiğimiz ‘’Sözümüz Var’’ isimli bölüme ayırdık. “Sözümüz Var” bölümü, "Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisini bilimsel olarak irdeleyen herkesin katılımına açık bir sunum biçimidir. Bu bölümde, ’Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisiyle ilgili sunumlarınız sözel ve poster bildiriler olabileceği gibi fotoğraf, resim, heykel, tasarım, seramik, kısa belgesel, kısa film, ses kaydı, pandomim ve kısa gösteriler de olabilir. Sunum için her katılımcıya azami 15 dakika zaman ayrılacaktır. Sunumlarda kullanılacağınız alt temaları aşağıda açık olarak sıraladık.

Kurultayda ‘’Sözümüz Var’’ bölümlerini planlamak ve daha etkin kılmak için katılımcıların başvurularını en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar  [email protected] adresine yapmalarını bekliyoruz. Başvuruda aşağıda sıraladığımız özelliklere yer vermenizi istiyoruz.

• Kurultay’a başvuruda sunumlarının başlığı, ardından, katılımcıların adı soyadı yer almalıdır. Ad ve soyad, kolektif, anonim ya da topluluk (platform, inisiyatif, dernek, meclis, girişim, hareket vb) olarak katılacaklar kendilerini nasıl ifade ediyorsa bunu yazmaları yeterlidir. Yanı sıra, meslek ve/veya akademik unvanlarını da isterlerse belirtebilirler.

• Sunumu yapanların ad ve soyadlarından sonra, iletişim adresi (kurumu, işyeri, yerleşim yeri,  topluluk, e posta adresi vb. bulunduğu yer)  yer almalıdır.

• ‘’Sözümüz Var’’ bölümü için Posterler ise renkli ya da siyah beyaz olarak en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

• Sunum için Kurultay mekanında bulunması yapılması gereken hazırlıklar varsa, katılımcıların başvuru sırasında belirtmesinde yarar vardır.

• Kurultay düzenleme kurulu tarafından katılımcıların sunumlarının hangi gün ve saatte olacağı ile ilgili geri bildirim,  4 Aralık 2018 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

“Kapitalizm, Kent ve Sağlık” temasının alt temaları;

• Sağlık tanımı ve kavramı

• Toplumsal sağlık

• Sağlıklı toplum

• Sağlık-sağlıklılık

• Sağlıklı olmak için ne gerekir?

• Bizi hangi faktörler sağlıksız kılar?

• Kapitalizmin kentleri

• Kent ve sağlık ilişkisi

• Kenti sağlıksız kılanlar

• Kentlere eleştirimiz var

• Kentsel dönüşüm

• Mekan politikaları

• Kentin sağlığı zihniyette başlar

• Sağlıklı kentlerin inşası

• Bizim kentlerimiz

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler