HDK sağlık kurultayının sonuç bildirgesini açıkladı: ‘Bekleyen değil eyleyen bir çalışma’

HDK “Kapitalizm, Yerel Yönetimler ve Sağlık” kurultayının sonuç bildirgesini yayınlayarak, “Yürütülen sağlık hizmetleri parçalı, tedavi odaklı, ekip çalışmasından yoksun ve genel olarak mevcut kapitalist sağlık hizmeti anlayışı çerçevesinde olmuştur” denildi.

HDK sağlık kurultayının sonuç bildirgesini açıkladı: ‘Bekleyen değil eyleyen bir çalışma’

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 26-27 Ocak tarihlerinde HDK Genel Merkezlerinde yaptıkları “Kapitalizm, Yerel Yönetimler ve Sağlık” temalı sağlık kurultayının 2’ncisinin sonuç bildirgesini açıkladı.  Kurultay, aralarında genç sağlıkçıların olduğu 100’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Bildirgede, “Sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi, toplumun özne olması ve karar sürecine katılımı, toplum katılımı ile demokratik toplumun inşasında oynadığı rol açısından sağlık alanı yerel yönetimlerin öncelikleri arasında yer almaktadır” denildi.

‘Sağlıklı olmayı belirleyen ana etken yaşadığımız toplumsal yaşamın kendisidir’

“Sağlıkta olduğu gibi devlette tekelleşenin, devletten alınıp toplumsallaşmasıdır. Demokratik Özerklik sadece siyasal değil, tüm ihtiyaçlar için erişim ve katılım alanıdır” denilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi: “HDK-Sağlık Meclisi sağlıklı bireyler ve topluma ulaşabilmenin yolunun yalnızca sağlık hizmetleri sunumu ile sağlanamayacağını ve sağlıklı olmayı belirleyen ana etkenin bizzat yaşadığımız toplumsal yaşantının kendisi olduğunu kabul eder.  Bu nedenle yerel yönetimler, ‘nasıl bir toplum’ sorusuna verilecek kolektif yanıtın içerisinde sağlık alanını da düşünmelidir.  Bununla birlikte çoğu yerelde buna uygun davranılmamış, aksine yürütülen sağlık hizmetleri parçalı, tedavi odaklı, ekip çalışmasından yoksun ve genel olarak mevcut kapitalist sağlık hizmeti anlayışı çerçevesinde olmuştur.”

‘Kamusal olarak organize edilmesi savunulur’

HDK-Sağlık Meclisi olarak sağlık alanında üretilecek bütün hizmetlerin genel bütçeden sağlanan kamusal finansman ve kamusal sunum birimleri eliyle gerçekleştirilmesini savunduğu ifade edilen sonuç bildirgesinde, “Yerelde var olan sağlık birimlerinin tümünün yerel yönetimlere/belediyelere devredilmesini, yerel yönetimlerde-belediyelerde sağlık hizmetlerinin yerel ve ulusal amaçlarla birlikte ele alınarak örgütlenmesini, sağlık politikalarının yerelin öncelik ve gereksinimlerine göre belirlenmesini,  sağlık hizmetleri finansmanında ana kaynağın genel bütçeden sağlanmasını bunun yanında bütün inisiyatifin hizmet sunumu da dahil olmak üzere yerel ve kamusal olarak organize edilmesini savunur” denildi. 

Sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiğine işaret edilen bildirgede, sağlık alanının ne durumunda olduğu ve sağlık emekçilerinin durumu anlatıldı. HDK olarak yaşanan sağlık sorunlarını ortadan kaldırılması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de anlatılan bildirgeden, toplumun bütün kesimleriyle çalışmayı hedefleyen ve sağlık bilgisinin yeniden toplumsallaşması için sağlık emekçilerinin toplumla birlikte çalışmalar yürütmesini öncelikleri arasında gördüğünü ifade etti. 

‘Bulunduğu her yerde meclisleri örgütlemek’

HDK-Sağlık Meclisi’nin 2014 yılında merkezi olarak kurulduğu belirtilen bildirgede, Meclisin çalışmalarına değinilerek, çıkarılan görevler şöyle sıraladı: 

“* HDK’nin bulunduğu tüm illerde hem sağlık meclisini hem de il meclislerini örgütlemek.

* Sağlık meclislerine sağlıkçı dışı katılımı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

* Diğer alan meclisleri ile eşgüdüm içerisinde ortak çalışmalar yürütmek. Özellikle ekoloji, kadın, tarım vb. meclislerle kadın-sağlık, ekoloji-sağlık, emek-sağlık gibi ortak gündemli çalışmalara odaklanmak.

* Genç sağlıkçıların özgün faaliyetleri ile HDK-Sağlık meclisi arasında bağlantılar kuran çalışmalar yapmak.

* HDK-Sağlık Meclisi sağlık metnini öncelikle HDK’nin diğer meclislerinde olmak üzere yaygınlaştırmak ve tartışmaya açmak.

* Sağlık sorunlarına müdahil olup söz ve iş üretmek. Sağlık sorunlarını raporlaştırmak ve alternatif çözümler üretmek. HDP’nin sağlık üzerinden söz üretmesine katkı sağlamak.

* Bekleyen değil, eyleyen bir çalışma tarzına geçmek.

* HDK, HDK-Sağlık Meclisi olarak topluma dokunma hedefli bir çalışma programı hazırlamak.

* Hem alanın bilgisini üretmek hem de toplumla paylaşmak. Pratiğin hem zenginleştireceği hem de üretilen bilginin sınanmasına olanak sağlayacağı bilinciyle toplumcu-toplumsal sağlık çalışmaları yürütmek.

* Birikimlerini halk ile buluşturmak için eğitim modülleri hazırlamak.

* Mekan değişiminin, zihinsel değişimi de getireceği bilinciyle farklı mekanlarda çalışmalar yapmak.

* Sağlıkta hafızasızlaştırmanın önüne geçmek. Geleneksel tedavi ve koruyucu hizmetler için bilgiler toplamak, arşiv oluşturmak. Bunları modern tıbbın içine dahil edecek çalışmalar yürütmek.

* İşçi Sağlığı Meclisi gibi toplumsal sağlık mücadelesi veren yapılarla ilişkiye geçmek. Mültecilere yönelik çalışmalar yapmak. Kent sağlık haritalarını hazırlamak.

* Çok farklı zenginlikte materyaller hazırlamak. HDK-Sağlık Meclisi olarak birikimlerimizi arşivlemek. Web sayfasını güncellemek.  Yayın organı, bülten çıkarmak. Kurultayları kitaplaştırmak.

* HDK-Sağlık Meclisi içinden koordinasyon için bir ekip oluşturmak.”

Etiketler: HDK, Sağlık

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler