HDK Antalya Ekoloji Meclisi: Bu topraklara nükleer santral yapamayacaksınız!

HDK Antalya Ekoloji Meclisi Nükleer Santral yapımı gündemine dair bir basın açıklaması yaptı.

HDK Antalya Ekoloji Meclisi: Bu topraklara nükleer santral yapamayacaksınız!

HDK Antalya Ekoloji Meclisi Nükleer Santral yapımı gündemine dair bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni:

 

Basına ve Halklara Duyurumuzdur

Nükleerci Siyasileri Uyarıyoruz:

Nükleer Santral Yapma Planlarınızdan ve Hayallerinizden Vazgeçin

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında başlayan Türkiye’de Nükleer santral yapma projesi yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Bizler Meslek örgütleri, Türkiye Barolar birliği, siyasi partiler, ekoloji örgütleri, kent mücadelelerinde buluşan demokratik kitle örgütleri birlikte Nükleer santralin kurulmasının karşısında Danıştay'a dava açtık. Danıştay; ne yazık ki hukuki değil siyasi karar verdi ve davaları red etti.

10 Ekim 2016 da Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde Akkuyu Nükleer Santral'inin işaretlendiği 1/100.000 Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı oylanıp DBP meclis üyelerinin şerh oyu ile onaylandığında ve 11 Ekim 2016 Erdoğan-Putin arasındaki görüşme, ve “Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi” anlaşması sonrasında buna izin vermeyeceğimizi açıklamıştık.

Bir kaç yıl arayla enerji bakanı, AKP Başkanı, Cumhurbaşkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak istediğiniz açıklamayı yapın, Ortadoğu’da kaybedilen uluslararası prestiji Rusya devlet başkanı Putin’le temel atma törenleri yaparak kazanmaya çalışın, istediğiniz kadar Akkuyu’ya Nükleer Santral yapımım meşrulaştırmaya çalışın, santralin yapılması planlanan alanlar 2015 yılında olduğu gibi Taşeron şirketler tarafından yakılarak istediği kadar yapıma hazır hale getirilsin. İstediğiniz kadar bilimle yakından uzaktan ilgili olmayan kişilerden “bilir" kişi raporları alın ve gerçekleri çarptırmaya çalışın, Putin’le milyon kere temel atın ne Akkuyu'ya, ne Gerze'ye, ne İğneada'ya ne de başka bir yere: Bu topraklara nükleer santral yapamayacaksınız.

Tekrar ediyoruz Dünyanın pek çok yerinde toplumsal katliamlara neden olan nükleere izin vermeyeceğiz.

Bizler; bu coğrafyada yaşayan halklar olarak, başta Akkuyu, Nükleer santrali olmak üzere yapımı planlanan Nükleer santrallerin enerji politikası nedeniyle olmadığını biliyoruz, Mersin Akkuyu’da ya da başka nerede Nükleer santral yapılırsa yapılsın; biliyoruz ki; Anadolu, Mezopotamya ve Trakya topraklarının, sulak alanlarının nükleer atık depo sahası olması meşrulaşacak, Nükleere dayalı savaş sanayi için zemin hazırlanmış olacak.

Kararımız kesin ve nettir. Biz’ler bu coğrafyada yaşayan halklar olarak; Akkuyu’da, ya da başka bir yerde Nükleer santraller, nükleere dayadı üretimler istemiyoruz. Bunun aksine yapılan tüm uygulama ve yürütmelerin karşısında olacağız.

 

HDK Antalya Ekoloji Meclisi

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler